fot. PAP/Waldemar Deska

Min. sprawiedliwości zarządził przerwę w pracy sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza – potwierdził w czwartek rzecznik tego sądu Dominik Bogacz.

„Rzeczywiście do sekretariatu prezesa wpłynęło dzisiaj takie pismo z wczorajszą datą. Minister poinformował, że zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Synakiewicza do czasu podjęcia uchwały w jego sprawie przez sąd dyscyplinarny, jednak na okres nie dłuższy niż miesiąc” – poinformował PAP sędzia Dominik Bogacz.

Dodał, że podłożem decyzji ministra były dwa orzeczenia sędziego, z końca lipca i z sierpnia. W pierwszym sędzia zgłosił zdanie odrębne zasiadając w trzyosobowym składzie orzekającym, w drugim przypadku, gdzie orzekał jednoosobowo, uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sędzia Synakiewicz motywował swoje decyzje tym, że w sprawach tych orzekał sędzia powołany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, co budziło wątpliwości co do prawidłowości powołania takiego sędziego.

Czynności wyjaśniające w tej sprawie podjął zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik, według którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że częstochowski sędzia popełnił przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności urzędu.

Przemysław Radzik miał się w pierwszych dniach września zwrócić do prezesa częstochowskiego sądu Rafała Olszewskiego o zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych sędziego Synakiewicza – taką decyzję może podjąć tylko prezes sądu lub minister sprawiedliwości – ale prezes ocenił, że nie ma do tego podstaw.

Sędzia Adam Synakiewicz przebywa obecnie na zaplanowanym wcześniej urlopie, który dobiegnie końca w ostatnich dniach września.

„Decyzja co do terminów spraw prowadzonych przez sędziego Synakiewicza, wyznaczonych na koniec września, należy do przewodniczącego wydziału, w którym sędzia pracuje” – wyjaśnił Dominik Bogacz.

Sędzia Synakiewicz był w przeszłości prezesem częstochowskiego Sądu Okręgowego. Został odwołany z tej funkcji w styczniu 2018 r. Jak informowało wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości, przyczyną miała być niska efektywność pracy podległego mu sądu, sędzia Synakiewicz zdecydowanie odpierał te zarzuty.

Na stanowisku prezesa zastąpił go wtedy Rafał Olszewski – wcześniej wieloletni wiceprezes SO w Częstochowie; który orzekał też w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

Informację na temat zarządzenia przerwy w pracy sędziego Synakiewicza podała w czwartek jako pierwsza częstochowska „Gazeta Wyborcza”.

PAP

drukuj