fot. PAP/Radek Pietruszka

Min. J. K. Ardanowski: Inspekcja Weterynaryjna odgrywa istotną rolę w rozwoju rolnictwa

Znaczenie Inspekcji Weterynaryjnej jest niezwykle istotne dla rozwoju rolnictwa. Dzięki jej pracy eksport rośnie, a Polacy mogą być pewni, że spożywana żywność jest bezpieczna – mówił we wtorek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas obchodów 100-lecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej.

„Inspekcja jest elementem struktury państwa, który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne, za zwalczanie chorób zwierząt i za zagwarantowanie w imieniu państwa, że żywność wchodząca na rynek jest bezpieczna” – powiedział minister.

Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że przed Inspekcją stają nowe wyzwania, bo świat staje się „globalną wioską” a choroba, która występuje gdzieś na świecie „za chwilę” może pojawić się w Polsce. Tak było m.in. z afrykańskim pomorem świń.

„Staramy się poprawić warunki pracy, powstają nowe inspektoraty, będą – choć z pewnym opóźnieniem ze względu finansowych – realizowane inwestycje, by praca była lżejsza i skuteczna” – zaznaczył polityk.

Dodał, że przygotowywany jest pakiet zmian, które mają wzmocnić inspekcję weterynaryjną, wzmocnić jej odpowiedzialność, ułatwić pracę, stworzyć godne warunki wynagradzania, doposażyć. Jak mówił, pakiet takich rozwiązań znajduje się w pracach rządu.

Zdaniem szefa resortu rolnictwa, jest ważne, by działania te podejmowane były wspólnie ze środowiskiem weterynaryjnym, żeby reformy wypływały z ich doświadczeń.

Minister zauważył, że tzw. małe przetwórstwo – masarnie czy mleczarnie – zostało zniszczone po wejściu Polski do Unii Europejskiej wskutek nierozumienia przepisów unijnych. A właśnie takie małe zakłady były podstawą przetwarzania żywności przez dziesiątki lat.

„Teraz jest duże zapotrzebowanie, by je odbudować, ale wiele zależy od działań służb weterynaryjnych – czy nastąpi rozwój rolniczego handlu detalicznego, czy dobrze będą funkcjonować tzw. MOL-e (małe zakłady przetwórcze), czy powstaną małe ubojnie w gospodarstwach” – tłumaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Według ministra, przestrzeganie prawa musi wiązać się jednak z pewną wrażliwością.

„Najpierw trzeba edukować i wyjaśniać, a później biegać z bloczkiem mandatowym” – powiedział.

Dodał, że „empatia powinna być nie tylko do zwierząt, ale przede wszystkim do rolników, którym się wcale łatwo w Polsce nie żyje”.

Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że Polska jest dużym krajem, który musi eksportować żywność.

„Eksport jest warunkiem rozwoju polskiego rolnictwa, zwłaszcza produktów pochodzenia zwierzęcego i w tym zakresie dużo zależy od Inspekcji Weterynaryjnej” – podkreślił.

W ocenie ministra, otwartą sprawą jest przyszły model urzędu bezpieczeństwa żywności.

„Jestem zwolennikiem połączenia wszystkich inspekcji i utworzenia jednego sprawnego urzędu, który będzie pokrywał cały obszar – od producenta do konsumenta. Opory samego środowiska (…) sprawiają, że ten projekt jest w dalszym ciągu nie zrealizowany” – powiedział.

Zdaniem ministra, można to jedynie tłumaczyć, że jesteśmy „na wojnie” z afrykańskim pomorem świń, więc zmiana struktury służb weterynaryjnych mogłaby zakłócić pracę instytucji.

„Jest to kwestia przesunięcia w czasie, ale jestem przekonany, że te działania należy podjąć” – skomentował.

100 lat temu, 13 stycznia 1919 r., wszedł w życie podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekret w przedmiocie wyłączenia służby weterynaryjnej z kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i przekazania tej służby kompetencji Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Utworzenie służby weterynaryjnej po 123 latach niewoli było procesem złożonym, bowiem poszczególne państwa zaborców różniły się organizacją i przepisami weterynaryjnymi. W tym czasie na ziemiach Polski było niewielu, bo około tysiąca lekarzy weterynarii.

W 1933 r. powołano Głównego Inspektora Weterynaryjnego.

Po II wojnie nastąpiła odbudowa służb weterynaryjnych. Jesienią 1944 r. w Lublinie powstała komórka organizacyjna zajmująca się sprawami weterynaryjnymi. Rok później, w 1945 r., utworzono Departament Weterynarii. W 1951 r. Urząd Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych przekształcono w Urząd Ministra Rolnictwa. 1 lipca 1951 r. utworzono Centralny Zarząd Weterynarii. W 1957 r. po zmianach politycznych w kraju reaktywowano Departament Weterynarii.

W chwili obecnej Inspekcja Weterynaryjna zatrudnia ponad 5600 osób, w tym ponad 2000 lekarzy weterynarii. Nadzorowi Inspekcji podlega ok. 150 000 podmiotów pozyskujących lub produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną z udziałem surowców zwierzęcych.

PAP

drukuj