fot. pixabay.com

Miejsce Auschwitz: Międzynarodowy konkurs poświęcony pamięci i odpowiedzialności

Międzynarodowy konkurs „Moja pamięć, moja odpowiedzialność. W moim miejscu” ogłosiły Muzeum Auschwitz wraz z Instytutem Auschwitz-Birkenau. „Chcemy zachęcić do podjęcia lokalnych działań” – powiedziała prezes Instytutu Maria Ossolińska.

„Poprzez konkurs chcemy zachęcić do podjęcia lokalnych działań, jak i do przedstawiania realizowanych już projektów. Mamy nadzieję, że prace będą stanowiły inspirację dla kolejnych osób do zaangażowania się w działania na rzecz promowania postaw obywatelskich, wartości demokratycznych i kształtowania odpowiedzialnych postaw. Wspólnie twórzmy olbrzymią światową sieć osób dających świadectwo zaangażowaniu w utrwalanie pamięci o Holokauście i współczesnej odpowiedzialności” – powiedziała Maria Ossolińska, prezes Instytutu.

Muzeum podało, że celem konkursu jest „zwrócenie uwagi na łączenie pamięci o ofiarach z budowaniem świadomej odpowiedzialności dzisiaj, zwłaszcza w lokalnym wymiarze, a także uwrażliwienie na niesprawiedliwość i krzywdę ludzką”. Chodzi także o promowanie postaw obywatelskich oraz wartości demokratycznych w lokalnych społecznościach.

„Każdy z nas może z najtragiczniejszej nawet przeszłości wydobyć naukę i motywację dla swojego własnego zaangażowania się w naprawę dzisiejszego świata. Bierność wobec rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii czy ideologii nienawiści nigdy nie jest ani rozwiązaniem odpowiedzialnym, ani postawą dojrzałą” – powiedział Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz.

Jak zaznaczył, „głos z Auschwitz będzie tylko wtedy głosem donośnym, jeśli wybrzmi w naszych sercach i umysłach, jeśli przekuje się w postawy i działania”.

„Zarówno Muzeum, jak i Instytut stoją przed wyzwaniem niesienia świadectwa, jak bardzo nienawiść jest niebezpieczna i do jak tragicznych spustoszeń może prowadzić. Czujemy się w obowiązku kształtować w ludziach, szczególnie w młodych pokoleniach, postawy świadome, wrażliwe społecznie, zaangażowane i odpowiedzialne” – powiedziała Maria Ossolińska.

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.

„Prace pisemne powinny zawierać opis działań już realizowanych lub pomysł na projekt do zrealizowania w swoim otoczeniu. Podczas planowania wydarzeń warto uwzględnić wsparcie merytoryczne, jak również możliwość dostępu do materiałów źródłowych dostępnych w Muzeum Auschwitz, które mogą posłużyć jako inspiracja podczas planowania konkretnego projektu” – podało Muzeum.

Podczas oceny prac pod uwagę brane będą takie kryteria jak m.in. upamiętnienie i pamięć, lokalność, innowacyjność projektu, możliwość jego realizacji, a także problematyka wykluczenia.

Prace należy nadsyłać w formie dokumentu tekstowego word lub pliku pdf na adres dosomething@auschwitz.org do 23 lutego br. Dopuszczalne języki: angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski i włoski.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie dosomething.auschwitz.org, a zwycięzcy wezmą także udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Miejscu Pamięci Auschwitz. Będą mieli także możliwość zaprezentowania swojego projektu w postaci nagrania podczas konferencji Międzynarodowego centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście na początku lipca br.

Instytut Auschwitz-Birkenau powstał w 2019 r. Podejmuje współpracę międzynarodową i oferuje, w ścisłej współpracy z Muzeum, projekty kulturalno-społeczno-edukacyjne. Jego celem jest budowanie sieci osób zaangażowanych w działania dyplomacji pamięci w Muzeum Auschwitz i docieranie do tych, którzy w Miejscu Pamięci nigdy nie byli.

Muzeum Auschwitz wspólnie z Instytutem buduje sieć honorowych ambasadorów i konsulów Miejsca Pamięci w różnych krajach. Powstawanie lokalnych Instytutów jest kolejnym krokiem, niezwykle ważnym dla tworzenia co raz to większej sieci współpracy.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

PAP

drukuj