fot. pixabay.com

MEN: dofinansowanie na zakup podręczników trafi do ponad 45 tys. niepełnosprawnych uczniów

W nadchodzącym roku szkolnym ponad 45 tys. niepełnosprawnych uczniów będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników. Wsparcie jest zróżnicowane i wynosi od 225 do 455 zł. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim w latach 2020-2022 programem będą objęci m.in. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową i autyzmem.

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Na realizacje programu zaplanowano 54 mln zł. Wsparcie to jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych. W latach 2020 – 2022 programem objęci będą uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wskazała Anna Ostrowska, rzecznik MEN.

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie podręczników szkolnych dla niepełnosprawnych uczniów ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dla szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te ustalą ministrowie prowadzący dany typ szkoły.

RIRM

drukuj