Marszałkowie Sejmu i Senatu wezmą udział w konferencji przewodniczących parlamentów państw UE w Tallinie

Przyszłość Unii Europejskiej – to jeden z głównych tematów konferencji przewodniczących unijnych parlamentów, która odbędzie się 23 i 24 kwietnia w Tallinie. W obradach w stolicy Estonii wezmą udział marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Jak podaje Kancelaria Sejmu, debata nad scenariuszami dla Unii będzie „koncentrowała się wokół zagadnień bezpieczeństwa i obrony, gospodarki i kwestii walutowych, rozwoju technologicznego i cyfrowego”. Istotnym tematem rozmów będzie także Brexit.

Przewodniczący parlamentów mają również dyskutować o problematyce zaufania społeczeństw do Unii i szczególnej roli parlamentów narodowych w komunikowaniu się z obywatelami, a także o bezpieczeństwie Europy. Politycy będą m.in. rozmawiali o środkach, jakie powinna podjąć Unia, by lepiej dostosować się do wyzwań w tym obszarze.

Marszałek Sejmu będzie jednym z głównych mówców w dyskusji o przyszłości UE. Oprócz niego głos w tej części konferencji zabiorą przewodniczący Rady Narodowej Słowacji Andrej Danko i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej Francois De Rugy. W kolejnej części obrad wystąpią również: przewodniczący estońskiego Zgromadzenia Państwowego (Riigikogu) Eiki Nestor, szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, przewodnicząca łotewskiego Sejmu Inara Murniece, przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schaeuble oraz szef Rady Narodowej Austrii Wolfgang Sobotka.

Przy okazji parlamentarnego szczytu planowany jest także szereg spotkań bilateralnych marszałka Kuchcińskiego z przewodniczącymi innych europejskich parlamentów.

Jak informuje Kancelaria Senatu, w trakcie wizyty w Tallinie marszałek Karczewski spotka się z przewodniczącymi Senatów Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja). Ponadto, w ramach spotkań bilateralnych zaplanowano rozmowę z przewodniczącym Bundesratu Michaelem Moellerem, z przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcherem, a także spotkanie z przewodniczącym parlamentu Albanii Gramozem Ruczim.

W poniedziałek, przed rozpoczęciem konferencji, marszałek Senatu weźmie udział w kościele garnizonowym w Tori w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 40 Polaków – żołnierzy oraz urzędników państwowych, odznaczonych najwyższym estońskim odznaczeniem wojskowym – Krzyżem Wolności. Zostali oni odznaczeni za zasługi w uzyskaniu przez Estonię niepodległości.

Konferencja przewodniczących parlamentów UE to forum dyskusji na temat zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych i wyzwań stojących przed Unią. W skład tego gremium wchodzą przewodniczący parlamentów UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja zbiera się raz do roku, w pierwszej połowie roku kalendarzowego i jest organizowana przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugim półroczu poprzedniego roku.

PAP/RIRM

drukuj