fot. PAP/Marcin Kmieciński

Marginalny charakter akcji „tęczowy piątek”; wiele szkół wycofało się po interwencji MEN

Część szkół po interwencji resortu edukacji wycofuje się z akcji „tęczowy piątek”. W czwartek minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że jeżeli jakiś dyrektor szkoły podjął decyzję o zorganizowaniu tzw. „tęczowego piątku” z pominięciem procedur, to znaczy, że złamał prawo oświatowe. Prawo bardzo jasno mówi, że na tego typu akcje potrzebna jest zgoda rodziców.   

Po protestach rodziców lub ich reprezentantów wiele szkół wycofało się z „tęczowego piątku”, tak jak np. Zespół Szkół nr 8 w Gdańsku. Tam interweniowało Stowarzyszenie „Odpowiedzialny Gdańsk” – mówi członek Stowarzyszenia Monika Baran.

– W szkole, po naszej interwencji, otrzymaliśmy informację, że zajęcia się nie odbędą. Jest to nasz ewidentny sukces, że zajęcia się nie odbywają – ocenia Monika Baran.

Skłonność do przebywania w grupie osób tej samej płci jest naturalna dla młodego człowieka co najmniej do 24 roku życia – podkreśla prezes Stowarzyszenia „Odpowiedzialny Gdańsk” Przemysław Majewski.

– Tymczasem mamy wrażenie, że jest bardzo silna akcja pewnych środowisk skupionych wokół organizacji LGBT, które mają na celu informowanie czy też nakłanianie młodzieży, uczniów do tego, aby one same zaczęły identyfikować się jako osoby nieheteroseksualne – wskazuje Przemysław Majewski.

To, co próbowało zrobić 211 szkół w Polsce, należy nazwać indoktrynacją ideologiczną w duchu postmarksistowskim i postbolszewickim, na którym opiera się gender – oceniła w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam prawnik Agnieszka Zdanowska.

– Wytyczne WHO na temat genderowej indoktrynacji dzieci zakładają m.in. chociażby takie wskazania, jak nakaz poddania dzieci edukacji seksualnej już przed ukończeniem 4 roku życia – podkreśliła Agnieszka Zdanowska.

Szkoła zawsze powinna zwrócić się do rodzica po pisemną zgodę na warsztaty, akcje, działalność wszelkich organizacji – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw” – zaznacza MEN.

W jednej z broszur LGBT pojawił się zapis:Głosuj świadomie. Pamiętaj o wyborach. Głosuj na polityków wspierających prawa osób LGBT”. Oznacza to, że na terenie szkół w „Tęczowy piątek” zamierzano prowadzić agitację wyborczą, co jest niezgodne z prawem – alarmuje prezes Pomorskiego Okręgu Młodzieży Wszechpolskiej Monika Trocka.

– W związku z powyższym Młodzież Wszechpolska we wszystkich województwach składa do Kuratoriów Oświaty wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Chcemy wiedzieć, jakie konkretnie szkoły wzięły udział w akcji „Tęczowy piątek” i po otrzymaniu takiej informacji podejmiemy kolejne kroki – mówi Monika Trocka.

Genderyści uderzają w Kościół i wartości patriotyczne za pomocą seksualizowania dzieci – komentuje ks. profesor Dariusz Oko.

Tak, jak marksiści chcieli rządzić światem, tak genderyści chcą rządzić światem. A genderyzm to jest teraz główna ideologia ateistów. Tak jak kiedyś mówili, ze wyswobodzą robotników i będzie raj na ziemi, tak teraz wyzwalają seksualność – tłumaczy ks. prof. Dariusz Oko.

Akcję środowisk homoseksualnych wspiera Związek Nauczycielstwa Polskiego. Po protestach usunął jednak ze strony internetowej „Głosu Nauczyciela” artykuł, który brzmiał tak: „Siedemnastoletni Simon jest gejem, ale nie powiedział o tym jeszcze ani rodzicom, ani przyjaciołom. Pokaz filmu >>Twój Simon<< i dyskusja o nim to tylko jeden z pomysłów na zorganizowanie Tęczowego Piątku w szkole”.

Niestety, związek zawsze miał lewicowe nachylenie – zauważa historyk prof. Włodzimierz Suleja.

– Tendencje, które miały wyraz obecnie, są zanurzone dość głęboko w historii. Wprawdzie ruch nauczycielski jako zorganizowana struktura pojawił się w początkach XX wieku, ale istotną rolę odgrywał w latach 20-tych i 30-tych, w 20-leciu Międzywojennym. Lata 30-te to jest czas bardzo silnej orientacji lewicowej tego Związku – zwraca uwagę prof. Włodzimierz Suleja.

Każdy rodzic może skutecznie zwolnić swoje dziecko z uczestnictwa w zajęciach podobnych do „Tęczowego piątku”. Wystarczy wypełnić tzw. Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze, które jest dostępne na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

TV Trwam News/RIRM

drukuj