fot. twitter.com

M. Wójcik: V4 złoży wspólną poprawkę w sprawie opieki nad dziećmi

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) zaproponują wspólną poprawkę do rozporządzenia regulującego kwestie związane z opieką nad dziećmi – poinformował w środę w Parlamencie Europejskim wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu Bruksela II bis, które dotyczy m.in. praw dzieci w trakcie procedury rozstrzygania sporów rozwodowych między małżonkami.

Podczas wysłuchania publicznego w PE dotyczącego regulacji w sprawie dzieci w rodzinach zastępczych Michał Wójcik opowiadał o wprowadzanych w Polsce reformach. Zwracał przy tym uwagę na luki w tym zakresie na poziomie unijnym.

„To problem systemowy w całej UE, polegający na tym, że sprawa, gdzie dzieci mają być umieszczane, nie jest regulowana na poziomie prawa wspólnotowego” – podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości.

Michał Wójcik zwrócił uwagę na problem umieszczania dzieci z polskim obywatelstwem w rodzinach zastępczych, w których nie mówi się po polsku.

„Dziecko przechodzi traumę, gdy jest umieszczane w rodzinie, której nawet nie rozumie” – mówił.

Dlatego – zaznaczył Michał Wójcik – Grupa Wyszehradzka zaproponuje wspólnie odpowiednią poprawkę do prawa UE, która ma wypełnić istniejącą lukę w rozporządzeniu Bruksela II bis.

PAP/RIRM

drukuj