M. Dworczyk: Chcemy, by od września 2019 r. w każdym powiecie była szkoła średnia z klasą mundurową

Chcemy, aby od września 2019 r. w każdym powiecie istniała szkoła średnia z klasą mundurową – zapowiedział we wtorek wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Dodał również, że od 1 stycznia 2018 r. rusza program budowy strzelnic powiatowych.

Michał Dworczyk we wtorek podczas posiedzenia senackiej komisji obronny narodowej mówił o działaniach MON dotyczących edukacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi, proobronnymi w zakresie kształtowania postaw patriotycznych. Jak zaznaczył, w MON „traktujemy współpracę ze społeczeństwem, z organizacjami pozarządowymi jako jeden z ważnych elementów budowania potencjału obronnego państwa”. Jego zdaniem wychowanie w duchu patriotycznym, „kształtowanie postaw proobronnych jest szalenie ważne w budowaniu gotowości do obrony ojczyzny, do wypełnienia obowiązku ewentualnego powołania i udziału jako żołnierz każdego obywatela”.

Wskazał trzy obszary działań w tym zakresie: pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej i kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej.

To wszystko w naszym przekonaniu powinno przekładać się na postawy, które owocują dopływem ochotników do polskich Sił Zbrojnych – zarówno do służby zawodowej, jak i do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej” – mówił Michał Dworczyk.

Wiceszef MON przypomniał, że ministerstwo rozpoczęło program wspierania szkół średnich, które prowadzą piony certyfikowanych klas mundurowych.

Poziom w tych klasach jest bardzo różny. Są to projekty oddolne, realizowane siłą i energią wolontariuszy bądź pracowników szkół, którzy według własnego pomysłu przygotowywali młodzież do potencjalnej służby wojskowej” – powiedział wiceminister obrony.

My chcielibyśmy się bardziej zaangażować jako resort w to przedsięwzięcie. Jesteśmy gotowi zainwestować określone środki we wspieranie tych placówek, ale za to chcemy oczekiwać, żeby poziom zarówno wyszkolenia, jak i wychowania był ustandaryzowany” – powiedział Michał Dworczyk.

Przyznał, że w interesie państwa i Sił Zbrojnych jest wspieranie takich szkół. Dodał, że określono jednolity program szkolenia i program wychowawczy.

Nie chcemy kształtować najemników, ale chcemy kształtować przyszłych żołnierzy” – mówił wiceszef MON.

Jak przyznał, do tej pory do MON zgłosiło się 200 placówek, z czego do programu zakwalifikowano 57. W 2018 roku zostanie przyjęte 150 i ponad 100 kolejnych w 2019 roku.

Tak, aby od września 2019 r. w każdym powiecie istniała jedna szkoła średnia, która prowadzi certyfikowany pion klas mundurowych” – powiedział Michał Dworczyk.

W 70 powiatach nie ma szkół z klasami mundurowymi. Od stycznia 2018 r. MON rozpocznie „aktywne działania” w poszukiwaniu takich placówek – dodał wiceminister obrony.

Michał Dworczyk zaznaczył, że MON rozmawia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie klas mundurowych. Zapowiedział również, że trwają rozmowy z MEN na temat zmiany przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” na „wychowanie proobronne”. Wiązałoby się to – według niego – ze zmianą „rozłożenia akcentów”.

Dzisiaj to jest przedmiot ukierunkowany na zasady pierwszej pomocy, na udzielanie pomocy w czasie wypadku. My chcemy wzmocnić ten element proobronny. Chcemy, żeby w ostatnich klasach szkoły średniej była również nauka strzelania” – powiedział polityk.

Jak dodał, najwcześniej może być to realizowane w 2020 r.

Jak mówił, „łączy się to z programem, który rusza od 1 stycznia 2018 roku, czyli budowy strzelnic powiatowych”.

Chcemy, aby docelowo w każdym powiecie była strzelnica, z której będą mogły korzystać organizacje proobronne, organizacje zajmujące się strzelectwem sportowym, środowiska myśliwskie, pasjonaci indywidualni strzelectwa i szkoły prowadzące klasy mundurowe oraz szkoły średnie realizujące tam zajęcia z edukacji proobronnej” – powiedział Michał Dworczyk. Dodał, że w tej sprawie niebawem odbędzie się spotkanie ministra Antoniego Macierewicza z minister Anną Zalewską.

Michał Dworczyk zapowiedział również powrót na wyższe uczelnie tzw. Legii Akademickiej; chodzi o ochotnicze szkolenie studentów. Od najbliższego semestru na uczelniach odbywać się ma część teoretyczna, a w wakacje szkolenie poligonowe, trwające trzy lub sześć tygodni w przypadku szkoleń dla podoficerów rezerwy. Do tej pory zgłosiło się 7,5 tys. studentów na zajęcia teoretyczne; na zajęcia na poligonie jest 5 tys. miejsc.

Docelowo cały ten model działań proobronnych jest pomyślany tak, aby na poziomie jednego powiatu od roku 2020 współpracowała kompania Wojsk Obrony Terytorialnych, która ma być w każdym powiecie, strzelnica, która ma być w każdy powiecie i szkoła średnia prowadząca klasy mundurowe, która ma być w każdym powiecie” – podsumował wiceminister obrony.

Zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Zbigniew Ciosek zapowiedział, że w 2018 r. przeznaczone zostanie 18 mln zł na ogłoszone przez MON konkursy dla organizacji społecznych, pozarządowych i proobronnych na zadania z zakresu: wspieranie działalności historycznej nakierowanej na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, wspieranie uroczystości patriotycznych odwołujących się do tradycji narodowych oręży, upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości czy wspieranie organizacji proobronnych w zakresie szkolenia oraz kształtowania postaw proobronnych.

Uczestniczący w posiedzeniu komisji dyrektor Biura ds. Proobronnych MON Waldemar Zubek zapowiedział, że w przyszłym roku odbędzie się wielka defilada na 100-lecie oręża polskiego, w której wezmą udział rekonstruktorzy reprezentujący wszystkie historyczne okresy, a także klasy mundurowe.

PAP/RIRM

drukuj