fot. PAP/Artur Reszko

M. Błaszczak: Zadaniem żołnierzy WOT jest służenie Polsce i wspieranie społeczności lokalnej

Zadaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest służenie Polsce, Polakom oraz wspieranie społeczności lokalnej – mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Siemiatyczach, gdzie odbyła się przysięga ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość odbyła się na placu przed starostwem w Siemiatyczach; wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, rodziny żołnierzy. Przysięgę złożyło ok. 50 ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Władysława Liniarskiego ps. Mścisław.

Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że przysięga to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza, „to wielkie zobowiązanie”. Powiedział, że żołnierze WOT wraz z zaangażowaniem sojuszniczym i programem modernizacyjnym „stanowią o potencjale obronnym Polski, budując siłę Polski”.

„Wasze zadanie, podstawowe zadanie – to stanie na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków” – powiedział Mariusz Błaszczak. Dodał, że ze względu na charakter rodzaju sił zbrojnych, w którym służą żołnierze, ich zadaniem jest także wspieranie społeczności lokalnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

„Na co dzień będziecie także ściśle współpracować z administracją lokalną, będziecie ściśle współpracować z Państwową Strażą Pożarną, z ochotniczymi strażami pożarnymi i z polską policją” – mówił minister.

Podziękował ochotnikom za przystąpienie do służby w WOT i ich rodzinom za wychowanie „w duchu miłości ojczyzny”.

Minister zwrócił uwagę na patrona podlaskiej brygady, gen. Władysława Liniarskiego, który – jak mówił – „był wybitnym dowódcą Armii Krajowej”.

„Odwołujecie się w swojej służbie do tego wielkiego wydarzenia, do tej szlachetnej postawy, do Armii Krajowej, która stała na straży bezpieczeństwa Polaków w sytuacji okupacji najpierw niemieckiej, później sowieckiej. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, że odwołujecie się do tych szlachetnych polskich postaw” – powiedział.

Dowódca 1. Podlaskiej Brygady OT płk Sławomir Kocanowski także podkreślił zaangażowanie żołnierzy WOT w pomoc społeczności lokalnej oraz administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego.

Płk Sławomir Kocanowski mówił, że po złożeniu przysięgi służba żołnierzy „będzie zawsze służbą na rzecz ojczyzny”. Zaapelował do żołnierzy, aby z wytrwałością i zaangażowaniem budowali zaufanie oraz promowali etos Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ochotnicy, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z wojskiem, odbyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Kończy je wojskowa przysięga. Ta w Siemiatyczach była – jak informuje rzecznik podlaskiej BOT por. Łukasz Wilczewski – pierwszą przysięgą, która odbyła się w rejonie odpowiedzialności 14 batalionu lekkiej piechoty, obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki.

Oprócz przysięgi w Siemiatyczach, podobne uroczystości odbędą się po południu w Sejnach (Podlaskie). W sumie w niedzielę przysięgę złoży ok. 170 ochotników; dodatkowo kilkudziesięciu żołnierzy rezerwy kończy w ten dzień szkolenia wyrównawcze. 1. Podlaska Brygada OT w pierwszym kwartale tego roku będzie liczyła ponad 1,5 tys. żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się w 2017 r. Dotychczas utworzone zostało dowództwo WOT oraz brygady: w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. W połowie stycznia rozpoczęto formowanie brygad w województwie: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj