Litwa: otwarto wystawę „Jan Paweł II – orędownik ładu i pokoju”

W Wilnie na placu Jana Pawła II przed kościołem św. Piotra i Pawła została otwarta w czwartek wystawa pt. „Jan Paweł II – orędownik ładu i pokoju” przygotowana przez polskie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Plenerowa ekspozycja składa się z kilkudziesięciu plansz prezentujących głównie zdjęcia z pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Litwę w 1993 roku i miejsc, które odwiedził wówczas papież. Zdjęcia są opatrzone cytatami z wypowiedzi Ojca Świętego w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski w rozmowie z PAP zaznaczył, że „papież Jan Paweł II jest dla wspólnoty polonijnej bardzo ważną postacią, która w czasie swego pontyfikatu podejmowała wiele działań w celu wzmocnienia środowisk polskich poza granicami kraju”.

Bonisławski przypomniał, że „pod patronatem Jana Pawła II w Rzymie po upadku komunizmu odbyła się konferencja, na której spotkali się przedstawiciele Polonii świata zachodniego i wschodniego”.

„To dało początek budowania tego porozumienia pomiędzy Polakami żyjącymi w Polsce i poza jej granicami” – podkreślił.

W ramach wystawy odbyła się też konferencja „Jan Paweł II a jednocząca się Europa”.

„Dzisiaj Europa przechodzi różnego rodzaju metamorfozy (…)nie zawsze korzystne dla chrześcijan, cywilizacji chrześcijańskiej, a pytania stawiane przez Ojca Świętego 20-30 lat temu na temat wartości europejskich są ciągle aktualne” – mówił prezes „Wspólnoty Polskiej”.

Otwarcie wystawy zakończyła w wileńskim kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu Msza święta i koncert w wykonaniu Adama Struga i Monodii Polskiej, zespołu wykonującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej.

Wystawa „Jan Paweł II – orędownik ładu i pokoju” zostanie w Wilnie przez dłuższy czas.

„Tak długo, jak długo będzie się cieszyła zainteresowaniem” – powiedział prezes Bonisławski. Z faktu tego bardzo zadowolony jest proboszcz parafii, ksiądz prałat Wojciech Górlicki.

„Moim marzeniem było, by ten plac przed kościołem, który nazwany jest placem Jana Pawła II, przestał być jedynie parkingiem. By miał jakiś akcent związany z postacią wielkiego papieża Jana Pawła II” – powiedział ksiądz Górlicki.

Po wizycie na Litwie papieża Jana Pawła II jego imieniem został nazwany plac przed kościołem św. Piotra i Pawła. Większą część tego placu zajmuje parking, na którym zatrzymują się głównie autokary z turystami licznie odwiedzającymi kościół, będący perłą wileńskiego baroku.

Przed kilkoma laty został zaprezentowany plan przebudowy placu, zgodnie z którym w miejscu parkingu mają być założone zieleńce, a na placu ma stanąć pomnik Jana Pawła II albo stela. Ale decyzje w sprawie przekształcenia placu w bardziej reprezentacyjne miejsce jeszcze nie zapadły.

PAP/RIRM

drukuj