List Anny Sobeckiej i Anny Siarkowskiej do prezes TK ws. skargi konstytucyjnej dotyczącej dopuszczalności tzw. aborcji w przypadku przesłanki eugenicznej

Poseł Anna Sobecka i poseł Anna Siarkowska wystosowały list do Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej  ws. skargi konstytucyjnej dotyczącej dopuszczalności tzw. aborcji w przypadku przesłanki eugenicznej. Od złożenia przez grupę posłów wniosku mija właśnie dziewięć miesięcy, a od zajęcia stanowiska przez Prokuratora Generalnego upłynęły niemal dwa miesiące, tymczasem nie słychać o dalszych działaniach w sprawie wniosku.

 

 

RIRM

drukuj