PAP/EPA

Leczenie osoczem od ozdrowieńców

Leczenie pacjentów osoczem ozdrowieńców to terapia, która chorym na COVID-19 daje nadzieję na zdrowie i życie.

Osocze jako lek w walce z poważnymi chorobami znane jest już od dawna.

– W wielu chorobach i epidemiach wywołanych różnymi patogenami osoczoterapii było wykorzystywane. Pierwszą taką pamiętną, kiedy nie było takich dokładnych badań dotyczących krwi, to była pandemia hiszpanki, ale też i ebola. Mamy również poprzedni SARS który był w 2003 roku – mówi dr n. med. Elżbieta Puacz, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Teraz osocze jest stosowane w walce z koronawirusem. Terapia polega na podaniu chorym osocza osób, które przeszły już chorobę COVID-19.

– Ta pomoc ma polegać na podaniu przeciwciał czyli biernym przeniesieniu przeciwciał od osób, które już wyzdrowiały, osobom, które jeszcze tej odporności przeciwko wirusowi nie wytworzyły – tłumaczy prof. Grzegorz Mazur z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

By osocze mogło być pobrane dawca musi spełniać takie same wymagania jak krwiodawca.

– Pamiętajmy, że w osoczu są tzw. naturalne przeciwciała, które występują przeciwko grupom krwi. Jeżeli ktoś ma grupę A, to ma naturalne przeciwciała anty -B. Stąd osoby z grupą AB – ich osocze – jest w tym momencie najlepsze do podawania, ponieważ nie ma w sobie naturalnych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom obecnym na krwinkach – akcentuje dr n. med. Elżbieta Puacz.

Osocze powinno być podane w pierwszej fazie choroby – podkreśla prof. Grzegorz Mazur.

– Kiedy jest replikacja wirusa, leki przeciwwirusowe nie zadziałają, kiedy stan chorego się pogarsza i właściwie może on trafić – czy już trafia – na oddział intensywnej opieki medycznej, to wtedy to osocze powinniśmy podać, żeby jeszcze zatrzymać ten groźny rozwój choroby, a dać czas organizmowi na wytworzenie własnych przeciwciał – akcentuje profesor.

Jako pierwsi w Polsce leczenie pacjenta osoczem rozpoczęli lubelscy zakaźnicy. Efekty były bardzo szybkie i zadowalające. Obecnie terapie osoczem prowadzone są w całej Polsce. Do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłasza się coraz więcej ozdrowieńców.

TV Trwam News

drukuj