Kurs komputerowy dla każdego

Szybkie tempo zmian współczesnego świata sprawia, że musimy kształcić się przez całe życie. Ważnym elementem realizacji programu własnego rozwoju dla osób, które do tej pory nie miały możliwości zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, jest kurs komputerowy organizowany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Kurs skierowany jest do wszystkich: młodych, seniorów, ludzi aktywnych zawodowo oraz emerytów i rencistów. Posługując się nowoczesnymi technologiami, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, ułatwiamy życie nie tylko sobie, ale również innym, by mogli łatwiej się z nami komunikować, chociażby dzięki wykorzystaniu internetu.

Uczestnicy organizowanego przez WSKSiM w Toruniu kursu komputerowego otrzymują praktyczną pomoc w rozwiązaniu swoich komputerowych problemów. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych salach komputerowych, każdy z uczestników pracuje przy oddzielnym stanowisku. Kurs jest tak skonstruowany, aby nie obciążać zbytnio słuchacza, a wykładowca dostosowuje tempo zajęć do uczestników. Dodatkowo każdy z kursantów otrzymuje identyczny przebieg kursu w postaci drukowanej, tzw. skrypt, w którym zawarte są praktyczne wskazówki, tak by w domu, po powrocie z zajęć, „krok po kroku”, każdy mógł wykonać określoną operację na komputerze.

Kursy są poziomowane i słuchacze mogą wziąć udział w zajęciach dostosowanych do ich stopnia umiejętności. Pierwszy stopień kursu zawiera zagadnienia podstawowe i skierowany jest do osób, które pierwszy raz zasiadają przy komputerze. Podczas zajęć wykładowca, omawiając każde zagadnienie, stara się obserwować uczestników i tak dostosowuje materiał kursu, aby był on dobrze przyswojony. Warto podkreślić, iż osoby, które dopiero zaczynają korzystać z nowoczesnych technologii, niejednokrotnie są zdumione, że praca z komputerem i internetem wcale nie jest taka trudna. Kurs podstawowy rozpoczyna się od omówienia budowy komputera. Pozwala to kursantom poznać nie tylko zasady działania sprzętu komputerowego, ale uczy również bezpiecznego korzystania z narzędzia, jakim jest komputer. Na kolejnych zajęciach uczestnicy kursu zapoznają się z systemem operacyjnym i jego obsługą. Uczą się tworzyć foldery i wykonywać na nich różne operacje. Uzyskują także wiedzę o aplikacjach niezbędnych do niezakłóconego działania komputera, takich jak programy chroniące przed wirusami komputerowymi. Prowadzący zajęcia dbają, by po zakończeniu kursu każdy z uczestników potrafił samodzielnie monitorować pracę systemu oraz skanować komputer w poszukiwaniu ewentualnych zagrożeń. Na zajęciach wiele czasu poświęca się też edycji tekstu w programie Word. Program ten jest podstawowym składnikiem pakietu Microsoft Office. Natomiast kolejne programy z pakietu Office są omawiane na kursie komputerowym II stopnia. Wówczas to uczestnicy zajęć zajmują się tworzeniem i obsługą prezentacji multimedialnych w programie MS Powerpoint oraz budową arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel. Na zajęciach kursu pierwszego stopnia, jak i kursach zaawansowanych obszernie poruszane są też tematy związane z internetem. Można się wówczas dowiedzieć m.in., czym jest internet i nauczyć się wyszukiwania w nim interesujących nas treści poprzez wykorzystanie popularnych przeglądarek Internet Explorer i Mozilla Firefox. Warto pamiętać, że internet to nie tylko jedno z mediów, ale też dostęp do mediów tradycyjnych, dlatego uczestnicy kursu poznają zasady korzystania z elektronicznych wydań gazet oraz stron stacji radiowych i telewizyjnych. Na kursie słuchacze poznają także popularne komunikatory, takie jak GG oraz Skype. Warto zaznaczyć, iż program i przebieg zajęć są tak ułożone, aby każdy z uczestników mógł poradzić sobie sam z pracą i obsługą komputera. Dlatego osoby, które jeszcze nie korzystają z komputera lub mają w tym zakresie braki, już z końcem stycznia br. mogą rozpocząć naukę podczas kolejnej edycji kursu komputerowego w WSKSiM.

Inż. Waldemar Osiński wykładowca kursu komputerowego dla każdego w WSKSiM

drukuj