WSKSiM: Ogólnopolska Konferencja pt. Wolni w Chrystusie

W dn. 20-21 lutego 2018 r. w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. Wolni w Chrystusie. Organizatorami wydarzenia jest zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości oraz WSKSiM.

Konferencja rozpocznie się 20 lutego Mszą św. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II o godz. 7.00 sprawowaną pod przewodnictwem JE ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego.

Od godz. 10.00 w auli WSKSiM wykłady wygłoszą m.in. – ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kulbacki oraz prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek.

21 lutego swoje wykłady wygłoszą m.in. Błażej Kmieciak z Ordo Iuris, Artur Malczewski z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Robert Iwanicki ze Stowarzyszenia KoLiber.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 56 610 7134 (pon-pt: 9:00-16:00)

lub na stronie: konferencja.wsksim.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Całość programu prezentujemy poniżej.

Ogólnopolska Konferencja pt. Wolni w Chrystusie

Aula WSKSiM, Droga Starotoruńska 3, Toruń, 20-21 lutego 2018 r.

I dzień: 20 lutego 2018 r.

Organizatorzy: Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i WSKSiM

7.00  Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
10.00 Wprowadzenie i powitanie – bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
10.15 Trzeźwość egzaminem z wolności – wprowadzenie w temat apostolstwa trzeźwości 2018 – ks. dr Marek Dziewiecki
11.00 Przerwa
11.30 Realizacja Narodowego Programu Trzeźwości w parafiach polskich i wśród Polaków za granicą – ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kulbacki
12.15 Narodowy Program Trzeźwości – dar i zadanie – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek\
13.00 Przerwa obiadowa
14.30 Dyskusja na temat Narodowego Programu Trzeźwości
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 Kontynuacja zagadnień związanych z Narodowym Programem Trzeźwości.
16.00 Przerwa kawowa
16.30 Kontynuacja dyskusji związanej  z Narodowym Programem Trzeźwości
18.00 Omówienie ogólnopolskich inicjatyw trzeźwościowych (pielgrzymka na Jasną Górę, sierpień miesiącem abstynencji, propozycje inicjatyw i wydarzeń w diecezjach, wolne wnioski)
19.00 Kolacja
21.00 Apel Jasnogórski i adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obfitych owoców NPT (Kaplica Akademicka)

II dzień, 21 lutego 2018 r.

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Polski i WSKSiM pt. Wolność i odpowiedzialność – koszty finansowe uzależnień oraz ich wpływ na budżet państwa polskiego

9.00 Msza św. (Kaplica Akademicka)
10.00 Wprowadzenie – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM
10.30 Uzależnienia behawioralne: Internet, pornografia i seksoholizm w ujęciu teoretycznym oraz kosztowym – Błażej Kmieciak, Ordo Iuris
11.00 Koszty uzależnień – Marek Woch, Pełnomocnik Prezesa NFZ
11.30 Dyskusja
11.45 Przerwa kawowa
12.15 Uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – Artur Malczewski, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
12.45 Uzależnienia behawioralne – Danuta Muszyńska, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
13.15 Rachunek kosztów państwa wobec zjawiska uzależnień oraz wpływy z podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i alkohol – Robert Iwanicki, Stowarzyszenie KoLiber|
13.45 Dyskusja
14.15 Zakończenie – Krystian Grzegorz Stankowiak, Fundacja Rozwoju Polski
14.30 Obiad

RIRM

drukuj