Likwidacja Straży Granicznej zagrożeniem dla bezpieczeństwa

Likwidacja Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu może zagrażać bezpieczeństwu państwa alarmują związkowcy i apelują do ministra o wycofanie się z tak niekorzystnych decyzji. Nowy oddział ma mieć siedzibę w Raciborzu.

Oprócz placówki w Nowym Sączu zniknąć mają także odziały w Żywcu, Piwnicznej Zdroju, grupy zamiejscowej w Lipnicy Wielkiej i Cieszynie.

Likwidacja tych oddziałów ograniczy kontrolę na tym terenie – informuje Kryspin Żytkowicz, koordynator NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy karpackim oddziale w Nowym Sączu.

– „Znacząco spadnie ilość wykonywanych kontroli wiadomości pobytu, zatrudnienia zatrzymanych cudzoziemców, wydawanych decyzji o zobowiązaniu, wniosku o wydalenie cudzoziemców z terytorium RP, nie mówiąc już o prowadzeniu spraw operacyjnych, podczas których między innymi są rozpracowywane grupy przestępcze działające niezgodnie z działającym prawem w naszym państwie. W tym miejscu nasuwa się pytania: która ze służb będzie wykonywała te czynności a zarazem dbała o bezpieczeństwo obywateli RP w tej dziedzinie? Jak sami słyszymy ciągle traw redukcja etatów zarówno w policji jak i w innych służbach mundurowych podległych Ministrowi Sprawa Wewnętrznych.” – podkreślał Kryspin Żytkowic 

Miejsce pełnienia służby po zmianach, jakie planuje rząd PO PSL będzie musiało zmienić nawet 200 funkcjonariuszy. Najprawdopodobniej otrzymają propozycje pracy na wschodzie mówią przedstawiciele związków zawodowych.

Reorganizacja tych placówek odbywa się według nieprzejrzystych kryteriów i nie jest ona oparta na analizie wszystkich uwarunkowań stwierdził Kryspin Żytkowicz.

Moim zdaniem decyzja sprzed dwóch lat, o tym, co zostało zawarte w dokumentach przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pt. Reorganizacja Straży Granicznej, opracowany na potrzeby Komisji Spraw Wewnętrznych Sejmu RP; zawierał masę uchybień i nie prawdziwych, zafałszowanych naszym zdaniem danych, sugerujących większą efektywność śląskiego oddziału. Przykładowo, ogólną zasadą dokumentu, który przedłożono komisji, było ukrywanie niewygodnych dla komendy śląskiego oddziału parametrów, zestawienia ogólnego – obejmującego południowe oddziały Straży Granicznej. Razem wzięte przy jednoczesnym indywidualnym przejaskrawionym eksponowaniu parametrów oceniamy, jako korzystne wyłącznie dla Kółek Śląskiego Oddziału – podkreślał Kryspin Żytkowicz.

RIRM

 

drukuj