Ks. abp Teofilus Matulonis ogłoszony błogosławionym

Litwa ma nowego błogosławionego – ks. abp. Teofiliusa Matulonisa, męczennika czasu drugiej wojny światowej i terroru komunistycznego. Uroczystość beatyfikacyjna obyła się w Wilnie. To pierwsza w historii beatyfikacja na Litwie.

W imieniu Ojca Świętego Franciszka ks. abp. Teofiliusa Matulonisa błogosławionym ogłosił ks. kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.

Nowy błogosławiony był męczennikiem dwóch zbrodniczych dyktatur: hitlerowskich Niemiec i komunistycznej Rosji. Był przez długie lata przetrzymywany i torturowany w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Powodem była nienawiść jego oprawców do Ewangelii Jezusa.

– W naszym błogosławionym męczeństwo rozciągało się na wiele lat, jakie przeżył pod rządami bezlitosnych dyktatur, które starały się unicestwić Kościół. Zmniejszano i zamykano seminaria, podejmowano próby założenia kościoła narodowego, rozproszono zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie, zabroniono jakiegokolwiek kontaktu z Rzymem, zlikwidowano katolicką prasę, Kościół został zmuszony do milczenia – mówił w homilii ks. kard. Angelo Amato.

Błogosławiony nigdy nie uległ nienawiści. Jego odpowiedzią na zło zawsze było przebaczenie i wierność Ewangelii. Po śmierci męczennika nawet jego oprawcy zdali sobie sprawę z jego heroizmu.

– Męczennik Teofilius Matulonis był osobą pokorną, hojną, łagodną i wierną. Uczy nas wszystkich jak żyć, modlić się, cierpieć i pracować dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz. Nie było w jego duszy murów podziałów – podkreślał ks. kard. Angelo Amato.

Do pierwszej w historii beatyfikacji na Litwie nawiązał w trakcie modlitwy Anioł Pański Ojciec św. Franciszek.

– Oddajemy chwałę Bogu za świadectwo tego nieustraszonego obrońcy Kościoła i godności człowieka. Pozdrówmy brawami Jego i cały naród litewski – powiedział papież Franciszek.

W uroczystości w Wilnie uczestniczyło ponad 50 tysięcy wiernych nie tylko z Litwy, ale również Polski, Rosji, Białorusi, Łotwy, a także Kanady, USA i Australii. Licznie zgromadzili się księża biskupi, arcybiskupi i kardynałowie z Europy, Rosji, Bałkanów i Ameryki Północnej.


TV Trwam News/RIRM

drukuj