fot. tv trwam

Klasztor franciszkanów w Wilnie odzyskuje swą świetność

Było bezprawne odebranie klasztoru, a następnie decyzja sądu i zwrot zakonowi franciszkanów. Mowa o klasztorze przy Franciszkańskiej 1 w Wilnie. To ważny obiekt kultu i dziedzictwa historycznego, który powinien służyć dobru wspólnemu.

O jego odzyskanie franciszkanie walczyli 26 lat. Chodzi o wileński klasztor, który powoli odzyskuje swą świetność.

– Staramy się, aby ten klasztor, który przez wiele lat był zniszczony, zabrany, potem nieprawnie sprywatyzowany przez KGB, który teraz wrócił do nas do braci, do zakonu, aby służył dla mieszkańców Wilna, Wileńszczyzny, Litwy, różnych narodowości. Z tego się bardzo cieszymy i ludzie się cieszą, że mogą przychodzić i w tych wszystkich dziełach uczestniczyć i je również współtworzyć – zaznaczył o. Marek Adam Dettlaff, franciszkanin.

Choć odbudowa klasztoru niesie za sobą ogromne koszty, to jej realizacja jest możliwa – dzięki ofiarom wiernych oraz pomocy państwa polskiego.

– Chcę podziękować wszystkim tym, którzy ofiarowują swój czas, swoje środki finansowe na remont. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 5 lat przyczynia się również do tych prac remontowych w świątyni – dodał franciszkanin.

W odzyskanych budynkach klasztornych powstanie Franciszkańskie Centrum Kulturalno-Duchowe.

– To centrum takiej terapii duchowej. Chodzi o połączenie wspólnych sił osób, które zajmują się psychoterapią z osobami konsekrowanymi, z osobami duchowymi i z wolontariatem, aby wspólnie działać na rzecz dobra człowieka i chodzi o pomoc ludziom, którzy są w różny sposób uzależnieni – zaznaczył o. Marek Adam Dettlaff.

Działalność w ramach powstającego centrum, opierająca się na specjalnych kursach i projektach, prowadzona jest już od września ubiegłego roku. Przykładem jest funkcjonujące tu koło ikonoterapii, służące odkrywaniu dziecięctwa Bożego przez pisanie ikon.

– Nie jest to tylko zwykłe pisanie, ponieważ cały taki kurs ikonoterapii rozpoczyna się modlitwą, w trakcie jest też nabożeństwo pokutne, nabożeństwo pojednania, też na zakończenie jest Msza św., gdzie w uroczysty sposób święcimy też te ikony tych osób, które same przez okres 2 miesięcy te ikony malowały – powiedział franciszkanin.

Obecnie w klasztorze posługuje 4 braci.

– Prowadzimy różne wspólnoty: wspólnotę Wiara i Światło, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, różne grupy duszpasterskie. Oprócz tego mamy posługę w diecezji wileńskiej, posługę ojca duchownego w seminarium, posługę egzorcysty, kapelaństwo więzienia. Trwamy tutaj na straży, tu, gdzie nas postawiono – zaznaczył o. Marek Adam Dettlaff.

Decyzja o przywróceniu zakonowi franciszkanów prawa własności do pięciu budynków klasztornych, stanowiących jedną całość kompleksu klasztornego przy ul. Franciszkańskiej 1 w Wilnie, zapadła 13 marca 2017 roku na posiedzeniu rządu.

TV Trwam News/RIRM

drukuj