fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Ks. abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim

Dotychczasowy metropolita łódzki ks. abp Marek Jędraszewski został mianowany przez papieża Ojca św. Franciszka nowym metropolitą krakowskim. Zastąpi na tym stanowisku ks. kard. Stanisława Dziwisza, który przechodzi na emeryturę.

Nowy metropolita krakowski jest zastępcą przewodniczącego KEP, członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski, pracuje w Komisji Wychowania Katolickiego KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary i w Duszpasterstwie Młodzieży. Pełni też funkcję delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Ks. abp Jędraszewski przewodniczy też Komisji CCEE ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów, delegatem CCEE ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członek Rady Programowej KAI.

W dykasteriach watykańskich jest członkiem Kongregacji Edukacji Katolickiej (Instytucji Naukowych).

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Stanisław Gądecki wystosował specjalny list, o szczegółach poinformował rzecznik KEP- u ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podziękował ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce za wieloletnią i ofiarną posługę pasterską. Jednocześnie ks. abp Stanisław Gądecki jako przewodniczący KEP-u złożył gratulacje nowemu metropolicie krakowskiemu ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu. Napisał w specjalnym liście, że z radością przyjął komunikat Ojca Św. Franciszka i składa serdeczne życzenia ufając, że – jak czytamy w liście – „nowe zadanie zlecone Waszej Ekscelencji przez Ducha Św. stworzy wiele okazji do jeszcze ofiarniejszej realizacji posługi pasterskiej w Kościele i jeszcze głębszego poszerzenia swojego życia i powołania Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Pasterzowi” – powiedział ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

Nowemu metropolicie krakowskiemu serdecznie gratulujemy!

https://twitter.com/seminarium_krk/status/806820132429381632

komunikat

Kliknij, aby powiększyć

Papież Franciszek 10 dni temu poprosił ks. abp. Marka Jędraszewskiego, aby przyjął urząd Metropolity Krakowskiego.

slowo

Kliknij, aby powiększyć

***

Ks. abp Marek Jędraszewski urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Egzamin dojrzałości zdał w 1967 roku w poznańskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego (zwanym popularnie „Marcinkiem”). Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, studiując na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1973 roku z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka. Pierwsze dwa lata kapłaństwa spędził w parafii św. Marcina w Odolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Jako młody kapłan wyjechał do Rzymu, na studia na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Zdobył tam licencjat („La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur”, praca wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego, obrona w 1977 r.) i doktorat („Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas”, promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).

Po powrocie do Polski był w latach 1980-96 adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pełnił równocześnie funkcję prefekta Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (1980-87), redaktora i redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego” (1987-96). W 1983 roku odpowiadał za poznański etap pielgrzymki Jana Pawła II.

17 maja 1997 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i tytularnym Forum Popilii (dzisiaj miasto Forlimpopoli w regionie Emilia-Romania we Włoszech). Święcenia biskupie przyjął z rąk ks. abpa Juliusza Paetza 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Współkonsekratorami byli ks. abp Zenon Grocholewski, sekretarz Sygnatury Apostolskiej i ks. abp Marian Przykucki, metropolita szczecińsko-kamieński.

W 2002 roku został powołany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Od 2014. Jest zastępcą przewodniczącego KEP-u.

Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał 2 stycznia 2002 roku. Wcześniej, w 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze”.

Autor publikacji książkowych, m.in. „Bóg filozofów i Bóg Jezusa Chrystusa”, „Edyta Stein: Filozof i łaska wiary”, „Filozofia i modlitwa”, Odzyskać samych siebie”, „Poznać Boga i człowieka: Augustyn, Marcel, Stein, Levinas”, „Wybrać większą wolność. Karol Wojtyła o człowieku”, „X ważnych rozmów”.

Od 2012 r. pełnił rolę metropolity łódzkiego.

Zawołanie biskupie: „Scire Christum” (Znać Chrystusa).

archidiecezja.lodz.pl/RIRM


GALERIA Ks. abp Marek Jędraszewski, nowy Metropolita Krakowski podczas Eucharystii na XXV Rocznicy Powstania Radia Maryja:

drukuj