Krynica: rozpoczęło się Forum Polonijne

W ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy rozpoczęło się dziś Forum Polonijne. Poprzedziło je rozpoczęte po godzinie 11.00 pierwsze posiedzenie nowo powołanej Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu.

Wczoraj marszałek Stanisław Karczewski powołał 16 członków Rady. Składa się ona z reprezentantów organizacji polonijnych. Zadaniem gremium będzie doradzanie Senatowi w sprawach dot. Polaków za granicą.

Poseł Michał Dworczyk, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, podkreśla, że dzięki Radzie będziemy mogli  jeszcze lepiej pomagać naszym rodakom poza ojczyzną.

– Dzięki tej Radzie – jako Polska, a nie tylko Senat – będziemy mogli lepiej wsłuchiwać się w głosy naszych rodaków za granicą i efektywniej im pomagać. Myślę, że Forum w Krynicy jest ważnym podkreśleniem (…) tego, że Rada będzie miała bardzo duże znaczenie w polityce polonijnej państwa polskiego – zaznacza Michał Dworczyk.

Forum Polonijne w Krynicy organizowane jest przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Ekonomiczne.

RIRM

drukuj