fot. PAP/Tytus Żmijewski

KRIR postuluje objęcie monitoringiem suszowym uprawy gryki

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa o włączenie uprawy gryki do systemu monitoringu suszy prowadzonej przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

Ogłoszenie przez IUNG wystąpienia suszy rolniczej dla danej uprawy i na określonym terenie jest podstawą do ubieganie się o pomoc.

„Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 11 marca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie uprawy gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonej przez IUNG” – poinformowała Izba w komunikacie.

Uprawa gryki w Polsce z roku na rok się zwiększa. W 2015 r. uprawiano ją na ponad 58,5 tys. ha, natomiast w 2018 wynosiła już ponad 78 tys. ha. Tendencję wzrostową powierzchni uprawy potwierdza także Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

„Według Ośrodka w związku z rosnącym zainteresowaniem produkcją ekologiczną rośnie również liczba gospodarstw chętnych do uprawy gryki, która spełnia wiele norm technologicznych, jakie wymagane są w gospodarstwie ekologicznym” – argumentuje Izba.

Jak tłumaczy Izba, gryka choć ma relatywnie małe wymaganie pokarmowe, jest jednak wrażliwa na suszę. Wymaga gleb o zwiększonej ilości wody, a największe zapotrzebowanie występuje od siewu do końca kwitnienia. W okresie wiosennym można już zauważyć niedobory wody spowodowane brakiem okrywy śnieżnej, co w uprawie gryki szczególnie w okresie kwitnienia powoduje zamieranie zawiązków.

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa prowadzi monitoring suszy od 21 marca do dnia 30 września danego roku. O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. Określa się ja za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW, który stanowi różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną (parowaniem gleby). IUNG monitoruje kilkanaście rodzajów upraw: zboża jare i ozime, krzewy owocowe, truskawki, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe, kukurydzę na ziarno i na kiszonkę, drzewa owocowe, warzywa gruntowe, tytoń, burak cukrowy, ziemniaki i chmiel.

PAP

drukuj