fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Kraków: Msza św. w dziesiątą rocznicę święceń kapłańskich

Dziękujcie dziś Bogu za tę radość waszego kapłańskiego trudu, która jest jednocześnie radością Kościoła. Radością Bożych Dzieci, tych starszych i najmniejszych, którym głosiliście Boże Słowo i którzy przyjmowali to Boże Słowo swoją wiarą- mówił metropolita krakowski, ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej w Krypcie św. Leonarda, z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich księży z rocznika bł. Jana Wojciecha Balickiego.

Na początku uroczystej Eucharystii głos zabrał ks. Rafał Wilkołek. Powiedział, że patron rocznika obchodzącego swoją 10. rocznicę święceń – beatyfikowany przez Jana Pawła II bł. Jan Wojciech Balicki mówił: „Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył”. – Chcemy za nim to powtarzać, (…) dostrzegając wszelkie  łaski jakimi nas Bóg obdarzył przez ostatnie dziesięć lat – stwierdził. Poprosił również księdza Arcybiskupa o przewodniczenie Mszy św.

W homilii metropolita krakowski nawiązał do słów Chrystusa z odczytanej Ewangelii według św. Jana: „Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”. Stwierdził że po konflikcie ze światem i jego pozornym tryumfie przychodzi prawdziwa radość. Słowa Jezusa można odnieść zarówno do przeżyć apostołów w czasie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania jak i do całej historii Kościoła, który głosił światu Ewangelię. Często spotyka się to z wrogością świata, jak w przypadku św. Pawła, którego nauczanie w Atenach nie spotkało się z odpowiednim odbiorem. Należy jednak pamiętać, że to dzięki św. Pawłowi wielu ludzi uwierzyło i przyjęło chrzest.

Ks. abp Marek Jędraszewski odwołał się do Listów św. Pawła do Koryntian. W pierwszym z nich mówił: „A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem stoicie”. Metropolita krakowski stwierdził, że św. Paweł jest ojcem wiary Koryntian i współtwórcą ich radości. Przywołał także Drugi List św. Pawła do Koryntian, w którym apostoł mówi o tym, że chlubi się nimi, pewien jest pociechy i raduje się w każdym ucisku.

Jest zatem sam w trudnej sytuacji, ale ponad to, że spotykają go trudności w głoszeniu Ewangelii jest radość że ci, którzy są jego synami duchowymi mogą być jego chlubą. To jest jego pociechą i radością – powiedział ksiądz Arcybiskup.

W Liście do Filipian św. Paweł pisał: „Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!”. Metropolita podkreślił, że sytuacja zaprezentowana przez apostoła pozornie wydaje się być tragiczna lecz on jest pełen radości z coraz bliższego spotkania z Jezusem i zależy mu na tym, żeby wierni dzielili jego szczęście.

Jest to w sposób najbardziej głęboki udział w życiu Chrystusa. W Jego ofierze za zbawienie świata – powiedział ksiądz Arcybiskup i przywołał Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan, w którym apostoł mówił o tym, że nawróceni są jego chwałą i radością.

Odwołujemy się do tych najbardziej pierwotnych świadectw co znaczy żyć apostolską radością i odnosimy to do czasów nam współczesnych, a wy drodzy bracia w kapłaństwie musicie to odnosić także do siebie – wskazał metropolita krakowski. Stwierdził, że minione dziesięć lat było zapewne dla księży obchodzących rocznicę święceń czasem pełnym smutków, ale także radości, która zbliża do Chrystusa, ponieważ płynie z Bożego Ducha. Zauważył, że powinni dziękować Bogu za powołanie oraz dobro, które ich spotkało.

Za te wszystkie chwile takiej pięknej radości dziękujcie dziś Bogu. Jednocześnie proście, by smutki z tego, że świat nie chce was przyjąć, odrzuca was i upokarza nie zmieniły nigdy tego, że jesteście pełni Mocy Bożej i radości, która płynie z wysoka i zwycięża świat – zakończył ks. abp Marek Jędraszewski.

Patronem rocznika, obchodzącego w 2019 roku swoją dziesiątą rocznicę święceń jest bł. Jan Wojciech Balicki. Należą do niego: ks. Dariusz Chrostowski, ks. Mirosław Cichoń, ks. Łukasz Dębski, ks. Sławomir Filipek, ks. Tomasz Gędłek, ks. Piotr Kuglin, ks. Adam Kurdas, ks. Jacek Kurzydło, ks. Tomasz Skotnicz, ks. Marek Śladewski, ks. Rafał Wilkołek.

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj