fot. Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Konsultacje społeczne ws. zmian w ustawie o systemie oświaty

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty trafił do konsultacji społecznych. Zakłada on m.in. zniesienie od przyszłego roku egzaminu szóstoklasisty, a także możliwość odwołania się maturzystów od decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W tym celu będą mogli się zwrócić do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Analogiczne prawo mają mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kolegium ma składać się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.

Minister edukacji Anna Zalewska podkreślała w Sejmie, że propozycje MEN-u są reakcją na apele wielu maturzystów. 

– Z dużą radością informuję, że 16-ego, jako projekt rządowy, wyszedł do uzgodnień międzyresortowych z Ministerstwa Edukacji projekt, który nie tylko mówi o końcu testów po 6-tej klasie. Mówi też o czymś bardzo ważnym, na co czekali maturzyści, absolwenci szkół średnich o odwołaniu do matury, gdyż było to powszechne wołanie właśnie maturzystów. Mamy więc arbitraż, gdzie będzie można się odwołać od decyzji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jednocześnie w ustawie znajduje się sporo ważnych rozwiązań, które mają przynieść samorządom ponad 100 mln zł a budżetowi państwa ok 25 mln zł. Oświata przynosi dochody – powiedziała minister Anna Zalewska.      

Tegoroczni szóstoklasiści są ostatnim rocznikiem, który w tym roku w kwietniu przystąpi do tego sprawdzianu.

RIRM

drukuj