Koniec wakacji, zbiera się Sejm

W środę na pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu zbiera się Sejm. PiS, SLD i Solidarna Polska domagają się powołania komisji śledczej w sprawie Amber Gold. PiS wnioskuje ponadto o informację rządu na temat IPN, a SLD – na temat kar dla twórców piramid finansowych.

W porządku dwudniowych obrad jest m.in. rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego Chorwacji do UE, rządowy projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym, poselskie projekty ustaw o Rzeczniku do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz o Radzie Fiskalnej oraz zmiany w Kodeksie karnym. Posłowie wysłuchają informacji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 r. oraz informacji rządu nt. dystrybucji pomocy społecznej przez szkoły.

Porządek obrad może być uzupełniony m.in. o rządowy projekt noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym od 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) przysługiwałaby jedynie rodzinom o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 1922 zł na osobę.

Posiedzenie Sejmu może jednak zdominować sprawa Amber Gold – spółki inwestującej w złoto i inne kruszce, która kusiła klientów wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie sierpnia ogłosiła likwidację, a prezesowi spółki Marcinowi P. prokuratura postawiła szereg zarzutów. Do prokuratury nadal wpływają zawiadomienia od klientów spółki, którzy twierdzą, że zostali oszukani. Ich roszczenia opiewają na razie na ponad 126 mln zł.

PiS, SLD i SP domagają się powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać działania prokuratury i sądów w sprawie Amber Gold. Do Sejmu z wymaganą liczbą podpisów trafił na razie projekt PiS.

SLD uważa, że powinna to być inicjatywa prezydium Sejmu – Sojusz wystosował pismo do marszałek Ewy Kopacz – na razie nie dostał odpowiedzi. Rzecznik SLD Dariusz Joński poinformował, że jeśli Kopacz nie odpowie do wtorku, SLD będzie chciało rozmawiać na ten temat ze wszystkim klubami. SP skierowała do Sejmu swój projekt uchwały o komisji śledczej, nie ma jednak pod nim wymaganych sejmowym regulaminem 46 podpisów (klub SP ma 19 posłów).

PiS chce, aby komisja ustaliła, czy i jaką wiedzę na temat Amber Gold miał premier Donald Tusk; SP chce wyjaśnienia roli syna premiera – Michała – w OLT Express oraz zbadania „legalności działań” szefa rządu w tej sprawie. AG była głównym udziałowcem linii lotniczych OLT Express, z którymi współpracował Michał Tusk. Opozycja wskazuje na konflikt interesów – uważa, że syn premiera nie powinien jednocześnie pracować w gdańskim porcie lotniczym i współpracować z OLT Express. Zarzuca też premierowi, że powinien ostrzec Polaków przed Amber Gold.

 

RIRM/PAP

drukuj