Konferencja „Europa Wielkich Szans”

Dziś w Brukseli rozpoczyna się XI międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Wielkich Szans”. Poprzedzą ja warsztaty w Polsce, m.in. w WSKSiM w Toruniu.

Temat konferencji brzmi: „Gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy”. Konferencja odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Zostanie poprzedzona warsztatami w Polsce. Dzisiaj uczestnicy spotkają się na terenie powierzchni badawczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Tucznie a jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Chcemy pokazać, w jaki sposób możemy zmniejszać zawartość CO2 w atmosferze gospodarząc lasami. A ten dwutlenek węgla stał sie tak niezwykle ważny w tej chwili na świecie. Stał się limitem produkcji. Chcemy się zastanowić, jak go zmniejszać, ale również tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich i chronić bioróżnorodność. W Wyższej szkole Kultury Społecznej i Medialnej chcemy dyskutować wśród naukowców i praktyków na temat polskich możliwości i osiągnięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Chcemy tam pokazać największy sukces w tym zakresie związany z geotermią toruńską – powiedział prof. Jan Szyszko, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Część druga odbędzie się w środę w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tam chcemy pokazać Polskę, jako kraj, który posiada ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla ale równocześnie jako kraj, który potrafi używać CO2 jako materiał do tworzenia miejsc pracy – powiedział prof. Jan Szyszko.

– Tam będą wykłady, nasze spotkania. Będą zabierali głos naukowcy, którzy zostali zaproszeni. Z jednej strony będą mówić o możliwościach wykorzystania CO2 do tworzenia takiego surowca jak drewno, czyli odnawialnych źródeł energii i równocześnie do produkcji materiału budowlanego bez emisji CO2. A więc chcemy mówić również o tym, w jaki sposób tworzyć miejsca pracy dla ludzi mieszkańców terenów wiejskich. Równocześnie chcemy pokazać Europie w jaki sposób Polska może nie emitować CO2 wykorzystując polskie wspaniałe zasoby odnawialnych źródeł energii –  powiedział prof. Jan Szyszko.    

Na konferencję zaproszeni zostali eksperci z całej Europy, unijni Komisarze oraz przedstawiciele poszczególnych państw. W spotkaniu uczestniczyć będą również studenci WSKSiM w Toruniu.

RIRM

drukuj