W WSKSiM zakończył się międzynarodowy kongres dot. ekologii

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się IX Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym”. Podczas dwudniowego spotkania prelegenci poruszali problem wykorzystania zasobów wodnych w życiu człowieka.

Przedmiotem rozważań podczas Kongresu były m.in.: rola Kościoła w uwrażliwianiu wiernych na wartość wody, zmiany klimatu, czy też prawo dostępu do wody.

Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska przybliżył w jaki sposób pozyskać środki finansowe, które przyczynią się do poprawy zasobów wodnych w Polsce.

– Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu, kiedy każdy użytkownik będzie wiedział ile płaci za wodę. To będą różne ceny, w zależności od tego, do czego ją wykorzystuje. Wtedy będzie wiedział, że ta woda jest coś warta i będzie jednocześnie się dorzucał do jej wytworzenia czy dostarczenia – mówił Wojciech Lubowski.

Woda to nieprzewidywalny żywioł – podkreśla Robert Kęsy, pełniący obowiązki Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Aby zapobiec powodziom, należy przede wszystkim utrzymać infrastrukturę, którą posiadamy. Ale nie tylko.

– Poprzez prowadzenie akcji lodołamania – bo to też jeden z elementów przeciwdziałania powodziom. Poprzez budowę nowych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej. Poprzez odpowiednie planowanie w tym zakresie – przygotowanie map zagrożeń, map ryzyka powodziowego. A także poprzez edukację – wskazywał Robert Kęsy.

Światowym problemem staje się brak dostępu do wody. Również w Polsce mamy niewielkie zasoby wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dlatego – jak zwraca uwagę dr Rafał Lizut – ważne jest by we właściwy sposób gospodarować wodą, która jest naszym dobrem wspólnym.

– Mam nadzieję, że świadomość związana z wodą dotrze do szerokiej rzeszy odbiorców. I właściwie z tym problemem, który mamy tutaj w Polsce z wodą – mając jedne z najmniejszych zasobów na mieszkańca na świecie – ta informacja o tym stanie rzeczy mam nadzieję, również dotrze do świadomości i zmieni nasze zachowania – powiedział dr Rafał Lizut, wykładowca WSKSiM.

Podczas międzynarodowego kongresu przyjęto uchwałę. Tekst dokumentu przybliżył rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

– Uważamy, ze dostęp do czystej i bezpiecznej wody jest fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka (…). Każdy naród ma obowiązek dbania o własne zasoby wodne,  które są wspólnym dobrem (…). Jednocześnie każdy naród powinien w imię ludzkiej solidarności wspomagać inne narody w dostępie do wody – odczytał rektor WSKSiM.

Organizatorem Kongresu była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współpracy z Papieską Radą ds. Kultury, fundacją „Nauka i Wiara – STOQ” oraz Ministerstwem Środowiska. Patronat nad wydarzeniem objął ks. kard. Zenon Grocholewski.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj