Komisja Europejska ponownie uderza w Polskę

Komisja Europejska zdecydowała, że wszczyna formalną procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski, Czech i Węgier w związku z niewypełnianiem przez te kraje decyzji dotyczącej relokacji uchodźców. Polskie władze podkreślają, że nie ugną się przed unijnym dyktatem.

W absolutnie negatywny sposób odbieram i w negatywny sposób będę za każdym razem oceniał tego typu próby, jak wymuszanie na nas, czy nakładanie na Polskę kar za to, że nie chcemy, aby do Polski ludzi przywożono siłą. Uważam, że jest to nieuczciwe – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał jednocześnie, że KE powinna podejmować procedury wobec wszystkich unijnych państw, które nie stosują się do określonych wymogów, a nie jedynie do Polski.

– Jeżeli takie procedury będą uruchamiane, to mam nadzieję, że będą uruchamiane wobec wszystkich państw, tzn. również wobec tych, które wzięły na siebie w tym zakresie określone zobowiązania i ich nie wykonują, bo państw europejskich, które nie wykonują swoich zobowiązań, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców, jest bardzo dużo – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Kroki podejmowane przez KE wobec Polski stoją w sprzeczności z prawem – zaznaczył prawnik Andrzej Białous.

– Jest to wszczęcie procedury przez KE, ale nie zawsze jest to zgodnie z literą prawa UE. Na przykład narusza to konwencję dublińską, która reguluje kwestie związane z uchodźcami i z ich prawami związanymi z relokacją. Została tu zmieniona konwencja genewska, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w 2013 roku i tu już stoi w sprzeczności, także myślę, ze Komisja będzie miała poważny problem natury prawnej – podkreślił Andrzej Białous.

Prezydent zapewniał, że każdy, kto potrzebuje pomocy w związku z zagrożeniem życia, zdrowia ze względu na wojnę czy inne prześladowanie w swoim kraju i chce w związku z tym przyjechać do Polski, może to zrobić. Choć Polska jest krajem otwartym, to – jak zaznaczył Andrzej Duda – nie jest dobrym pomysłem sprowadzanie do Polski uchodźców siłą.

– Nie zgadzam się na to, żeby ludzi do Polski siłą przywożono i absolutnie nie zgadzam się na to, żeby w Polsce ludzi siłą przetrzymywano, czyli żeby ludzie byli w Polsce więzieni. Zwłaszcza ludzie, którzy nie złamali prawa, nie są przestępcami, którzy w związku z tym mają swoje prawa człowieka i którzy w związku z tym powinni mieć prawo swobody poruszania się – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Prawnik Andrzej Białous zwrócił jednak uwagę, że UE przekracza już swoje kompetencje i to, co robi jest działaniem stricte politycznym, a problem z przyjmowaniem uchodźców stworzyły Niemcy.

– Mamy z tym problem, który stworzyły generalnie Niemcy, z  przyjmowaniem uchodźców. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zajęły w tej materii jednolite stanowisko, jak najbardziej są za pomocą ale pomocą zewnętrzną. Nasze państwa powinny się skupiać na ochronie granic zewnętrznych i z tych zadań się wywiązujemy, tę pomoc jak najbardziej chcemy udzielać uchodźcom, ale tam na miejscu, tak jak proponuje to rząd Beaty Szydło – powiedział prawnik Andrzej Białous.

Polskie władze konsekwentnie sprzeciwiają się systemowi obowiązkowej relokacji uchodźców. Wskazują, że mechanizm ten jest nieefektywnym narzędziem radzenia sobie z problemem migracji.

TV Trwam News/RIRM

drukuj