fot. PAP/Leszek Szymański

Komisja: Decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy Jana Kazimierza 1/29 i Nowy Świat 28 wydane z naruszeniem prawa

Decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy Jana Kazimierza 1/29 i Nowy Świat 28 zostały wydane z naruszeniem prawa – przekazał we wtorek przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Ponadto komisja nałożyła karę w kwocie 85 tys. zł na zarządcę nieruchomości przy Dahlberga 5.

Komisja weryfikacyjna zdecydowała o nałożeniu kary administracyjnej na Huberta Massalskiego – współpracownika „handlarza roszczeń” Marka M.

„W ocenie komisji naruszenie prawa, których dopuścił się Hubert Dominik Massalski pełniąc funkcję zarządcy budynku położonego w Warszawie przy ul. Dahlberga 5 polegały na istotnym i uporczywym utrudnianiu korzystania z lokali przez mieszkańców tego budynku, co czyni zasadnym nałożenie kary administracyjnej” – uzasadnił Patryk Jaki.

Przewodniczący stwierdził, że Massalski wykonywał czynności, które były elementem realizacji planu doprowadzenia do legalnej eksmisji lokatorów przez Marka M.

Ponadto komisja wydała decyzję ws. kamienicy położonej przy ul. Nowy Świat 28. Orzekła ona – mówił Jaki – o stwierdzeniu nieważności decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 2012 r., która w ocenie komisji została wydana z naruszeniem prawa, bo decyzja prezydenta m.st. Warszawy o ustanowieniu na 99 lat prawa wieczystego została skierowana na osobę zmarłą oraz na innego ze spadkobierców dawnych współwłaścicieli nieruchomości, wobec którego wskutek wyroków karnych skazujących orzeczono przepadek majątku w całości.

W sprawie nieruchomości położonej przy ul. Nowy Świat 28 doszło do wyodrębnienia lokali i sprzedania ich na rzecz osób trzecich, co wywołało nieodwracalne skutki prawne.

Komisja wydała także decyzję ws. działki przy ul. Jana Kazimierza 1/29. Orzekła, że decyzja prezydenta m.st. Warszawy z 2014 r. została wydana z naruszeniem prawa. Jak mówił przewodniczący komisji, miasto nie sprawdziło przesłanki posiadania gruntu, a przeniesienie roszczeń do nieruchomości – w ocenie komisji – było rażąco sprzeczne z interesem społecznym, bo nastąpiło w zamian za świadczenie niewspółmierne do wartości nieruchomości – jedna ze spadkobierczyń sprzedała siostrze mecenasa Roberta N., b. urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K. spadek po ojcu w kwocie 51 tys. zł, co stanowiło 12 proc. realnej wartości. W sprawie nieruchomości przy ul. Jana Kazimierza 1/29 doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

PAP/RIRM

drukuj