Kolejny batalion z podkarpackiej brygady WOT rozpoczyna szkolenie zintegrowane

26 sierpnia „Terytorialsi” z Podkarpacia rozpoczynają szkolenie zintegrowane, które zakończy drugi etap szkolenia specjalistycznego.  Ostatnim etapem szkolenia jest zgrywanie pododdziału.

W poniedziałek 26 sierpnia br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie żołnierze 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka rozpoczną szkolenie zintegrowane. Zakończenie poligonu zaplanowano na 8 września 2019 r.

Żołnierze w czasie specjalistycznego szkolenia biorą udział w zajęciach rotacyjnych, które organizowane są w grupach szkoleniowych. Podział uzależniony jest od stanowisk i funkcji zajmowanych w sekcjach lekkiej piechoty.

– Szkolenie zintegrowane jest jedną z form szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) realizowane w trybie szkolenia poligonowego, poprzez które w formie praktycznej podnoszą swoje umiejętności indywidualne, specjalistyczne oraz zespołowe. Każdy żołnierz WOT raz w roku jest zobowiązany odbyć 14-dniowe szkolenie zintegrowane. Ma ono na celu podsumować i uporządkować nabytą wiedzę, którą żołnierze pozyskali w toku szkolenia na danym etapie. Dodatkowo szkolenie poligonowe umożliwia przeprowadzenie zajęć w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach np. prowadzenie strzelań na rzeczywistych odległościach, wysadzanie czy rzut granatem bojowym. Ponadto taka forma szkolenia w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie żołnierzy w pododdziale powiedział płk Dariusz Słota, dowódca podkarpackich „Terytorialsów”.

W ostatnich dniach szkolenia żołnierze wezmą udział w praktycznym sprawdzianie wiedzy, który jest przepustką do trzeciego etapu szkolenia zgrywającego. Trzyletni cykl szkolenia żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową podzielony jest na roczne etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.

 

***

Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na wysoką jakość szkolenia oraz innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, np. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy wojsk specjalnych czy też żołnierzy, którzy przebywali na misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Podczas szkolenia w WOT żołnierze nabywają umiejętności nie tylko niezbędnych na współczesnym polu walki, ale przydatnych  w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy, kursy operatorów maszyn czy też instruktorów ratownictwa górskiego czy wodnego. Swoje miejsce w WOT znajdują zarówno osoby pracujące, jak i uczniowie czy studenci.

Wojska Obrony Terytorialnej współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą.

por. Witold Sura/RIRM

drukuj