fot. pixabay.com

Kolejne osoby zgłaszają do mediacji kredyty frankowe

Klienci banku PKO BP zgłosili do mediacji już 10 tys. kredytów frankowych. Pierwszy klient podpisał też aneks do umowy. Program ugód dla kredytobiorców frankowych ruszył w październiku i zakłada konwersję waluty kredytu na złote. Rozwiązanie pozwala na zawarcie ugody w krótszym czasie niż w przypadku rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi.

W trakcie postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy KNF klient poznaje wszystkie parametry finansowe propozycji, w tym wysokość salda po konwersji oraz kwotę ewentualnej nadpłaty, którą zwróci mu bank.

Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Arkadiusz Szcześniak, zauważył jednak, że w przypadku konwersji marża kredytu często jest zawyżana. W związku z tym zaapelował do banków o uczciwość i transparentność zawieranych umów.

– Marże kredytów są trochę zawyżane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na pewno będziemy apelowali o przyjęcie bardziej realnych wskaźników. Uczciwe ugody są jak najbardziej potrzebne, w tym takie, w których konsument będzie miał pełną wiedzę. Wówczas ugoda będzie zawierała faktyczne warunki, jakie kredytobiorca mógłby uzyskać kilkanaście lat temu. Konsument musi być poinformowany o pełnych skutkach ugody, a z tym – z tego, co wiemy – nie do końca jest prawidłowo. Może to być niekorzystne dla samych banków, dlatego że taką ugodę można potem podważać w sądzie. Apelujemy o pełną uczciwość w zakresie zawierania ugód, czyli transparentność, jakie są warunki finansowe. Inne banki mogą się tylko uczyć od PKO BP – powiedział Arkadiusz Szcześniak.

Na koniec drugiego kwartału tego roku w sądach było blisko 9 tys. spraw przeciw PKO BP dotyczących kredytów frankowych.

Wartość postępowań wynosiła w tamtym czasie 2,6 mld zł.

 

RIRM

drukuj