Wpisy

Kolejne osoby zgłaszają do mediacji kredyty frankowe

Klienci banku PKO BP zgłosili do mediacji już 10 tys. kredytów frankowych. Pierwszy klient podpisał też aneks do umowy. Program ugód dla kredytobiorców frankowych ruszył w październiku i zakłada konwersję waluty kredytu na złote. Rozwiązanie pozwala na zawarcie ugody w krótszym czasie niż w przypadku rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi.