PAP/Tomasz Gzell

Kolejne odszkodowania dla pokrzywdzonych w wyniku reprywatyzacji w Warszawie

Ponad pół miliona złotych ma trafić do lokatorów zreprywatyzowanych kamienic w ramach zadośćuczynień i odszkodowań. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości wydała w tej sprawie 24 decyzje.

Odszkodowania, i zadośćuczynienia trafią do lokatorów z siedmiu nieruchomości przy ul.: Skaryszewskiej 11, Noakowskiego16, Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Hożej 25a, oraz Schroegera 72. Odszkodowania i zadośćuczynienia zostały przyznane mieszkańcom za poniesione przez nich szkody.

– Doznanie przez wnioskodawcę krzywdy na skutek zastosowania, uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu, groźby bezprawnej przemocy wobec osoby lub innego rodzaju przemocy na przykład nękania, podwyższenie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jeżeli spowodowało to istotne pogorszenie sytuacji materialnej wnioskodawcy – mówił Patryk Jaki.

Kwota przyznanych odszkodowań to ponad 172 tys. zł, a zadośćuczynień 440 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą od handlarzy roszczeniami.

– Ponad pół miliona odszkodowań, na które komisja zebrała środki w budżecie miasta, to jest już ponad 6,5 miliona złotych, które komisja już fizycznie zebrała w budżecie miasta stołecznego Warszawy. Chcielibyśmy, żeby te środki od handlarzy roszczeniami zostały przeznaczone właśnie na wypłacenie odszkodowań – powiedział przewodniczący komisji weryfikacyjnej.

Komisja wciąż rozpatruje kolejne wnioski o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień.

TV Trwam News/RIRM

drukuj