fot. PAP

Kolejarze grożą strajkiem w Przewozach Regionalnych

Kolejowe związki zawodowe grożą strajkiem w Przewozach Regionalnych, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie oddłużenia spółki i wstrzymania zwolnień. O planowanych w ramach restrukturyzacji zwolnieniach informował prezes Przewozów Regionalnych.

„Informujemy, że w związku z obecną sytuacją w spółce Przewozy Regionalne, bezpośrednio zagrażającą naszym miejscom pracy(…), podjęty zostanie strajk” – napisali związkowcy w komunikacie.

Zaznaczyli, że ostateczna decyzja o rozpoczęciu strajku zapadnie, jeśli do 31 października nie zostaną spełnione ich warunki.

Związkowcy oczekują do 31 października zawarcia porozumień „konsolidujących segment przewozów regionalnych w Polsce” oraz oddłużenia Spółki Przewozy Regionalne. Chcą też wstrzymania zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy do czasu zawarcia porozumień o sposobie i zasadach restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Związki oczekują też wstrzymania współpracy ze spółkami „konkurencyjnymi dla spółki Przewozy Regionalne, w szczególności poprzez udostępnianie taboru i świadczenia usług przewozowych, jako podmiot wykonawczy”.

„Jako pracownicy i kolejarze nie będziemy dalej tolerowali destrukcji polskiego systemu kolejowego i marnotrawienia publicznych pieniędzy, a także odcięcia od możliwości korzystania z publicznego transportu kolejowego dla mieszkańców wielu regionów Polski” – czytamy w komunikacie.

Dokument podpisali przedstawiciele 14 central kolejowych związków, m.in. prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek i wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Jerzy Jankowski.

Rzeczniczka Przewozów Regionalnych Marta Milewska w przesłanym oświadczeniu podkreśliła, że aby przewoźnik mógł lepiej zaspokajać potrzeby pasażerów, musi przejść proces restrukturyzacji.

„Nie da się skutecznie zrestrukturyzować spółki bez wsparcia finansowego. Dlatego najlepszy scenariusz restrukturyzacji, zarówno według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zarządu, jak i części właścicieli, zakłada pozyskanie strategicznego inwestora ze strony Skarbu Państwa. Ma on dokapitalizować PR, co w konsekwencji zagwarantuje uzyskanie rentowności w ciągu najbliższych pięciu lat” – dodała. 

Przypomniała, że na realizację takiego scenariusza do tej pory wyraziło zgodę sześciu z szesnastu marszałków. „Najważniejsze dla przyszłości spółki jest w tej chwili przekonanie do tego scenariusza wszystkich właścicieli i na tym obecnie się skupiamy” – zaznaczyła.

W poniedziałek prezes Spółki Przewozy Regionalne (PR) Tomasz Pasikowski zapowiedział, że w ramach restrukturyzacji spółka planuje zwolnienia. W tym roku pracę ma stracić ok. 8 proc. liczącej blisko 9,5 tys. osób załogi.

W piątek zarząd PR, część marszałków województw i przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisali wstępne porozumienie ws. planu restrukturyzacji Przewozów. Plan miałby polegać na tym, że Skarb Państwa zasiliłby kwotą 750 mln zł Agencję Rozwoju Przemysłu, a PR wyemitowałyby udziały, które objęłaby ARP – gotówka wpłynęłaby do spółki. Agencja stałaby się większościowym udziałowcem PR, a pieniądze z nowej emisji pokryłyby przeterminowane zobowiązania spółki i dałyby zastrzyk finansowy umożliwiający wstępną restrukturyzację przewoźnika.

Marszałkowie województw stali się właścicielami spółki po jej usamorządowieniu w 2008 r. Od tej pory kolejni ministrowie transportu wskazywali, że nie mają już wpływu na przewoźnika i jego kłopoty finansowe. A te są coraz większe. Firma ma wielomilionowe zobowiązania m.in. wobec zarządzającej infrastrukturą kolejową spółki PKP PLK. Historyczne długi spółki szacowane są na 600 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w komunikacie poinformowało, że „rząd stale prowadzi rozmowy z właścicielami spółki Przewozy Regionalne, czyli samorządami województw”. A dowodem – jak zaznacza MIR – jest zaproponowane przez resort porozumienie podpisane w piątek, które ma umożliwić oddłużenie spółki przez jej dokapitalizowanie. Jak zaznaczono środki na to, czyli 750 mln zł., zostały zabezpieczone w budżecie.

„Ministerstwo dokłada wszelkich starań w celu uzyskania akceptacji treści porozumienia ze strony samorządów wszystkich województw. Intencją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jest zachowanie szczególnej dbałości o zabezpieczenie wykonywania usług publicznych przez największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Przewozy Regionalne uruchamiają blisko 1,6 tys. pociągów w ciągu doby, z których korzysta dziennie ok. 250 tys. pasażerów – głównie dojeżdżających pociągami do pracy czy szkoły.

PAP

drukuj