fot. twitter.com/GrupaPZU

KNF: 900 tys. złotych kary dla PZU

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 900 tys. złotych kary na PZU SA za opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie odszkodowań komunikacyjnych w latach 2013-15 – wynika z komunikatu po wtorkowym posiedzeniu KNF.

„Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w myśl których odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni, a określonym trybie należy też przekazać informacje o odmowie – PAP), w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych” – głosi komunikat KNF.

„Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2015 r. Za naruszenia obejmujące wskazany okres Komisja stosowała już sankcje. Zakład ubezpieczeń wdrożył zaś intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary” – dodaje Komisja w komunikacie.

PAP/RIRM

drukuj