fot. twitter.com

Kluby PiS, PO-KO, N za dalszymi pracami nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego

Kluby Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej opowiedziały się w środę za skierowaniem do dalszych prac w komisji rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którego celem jest m.in. do przyspieszenie i usprawnienie postępowań w sprawach cywilnych.

W środę wieczorem Sejm przeprowadził pierwsze czytanie przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt trafi teraz do prac w sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Podczas dyskusji nad projektem przedstawiciele klubów PiS, PO-KO, i Nowoczesnej opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem, reprezentanci klubów PSL-UED i Kukiz’15 nie zabrali głosu w środowej dyskusji.

Propozycja MS zakłada m.in., że pozwany w procesie cywilnym będzie zobowiązany do tego, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. Ponadto sprawa w sądzie cywilnym ma rozpoczynać się od posiedzenia przygotowawczego. Projekt zakłada również skrócenie terminów rozpraw. Zgodnie z projektem przyspieszeniu postępowań ma służyć też rozszerzenie możliwości składania zeznań na piśmie, co będzie dotyczyć stron postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak powiedział podczas sejmowej debaty, że zasadniczym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie sądowego postępowania w sprawach cywilnych. Zaznaczył, że „sprawność i szybkość postępowań w sprawach cywilnych nie jest satysfakcjonująca w proporcji do zaangażowanych środków, a przede wszystkim nie spełnia oczekiwań społecznych”.

Według Łukasz Piebiaka, projektowane zmiany mają w zamierzeniu uczynić postępowanie cywilne skuteczniejszym, sprawniejszym i tańszym, a dzięki temu bardziej przystępnym dla przeciętnego obywatela.

„Zmiany te są nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – oświadczył Łukasz Piebiak.

Arkadiusz Mularczyk (PiS) powiedział, że projektowana nowelizacja wprowadza szereg nowatorskich rozwiązań do każdego etapu postępowania sądowego.

„Niewątpliwie ta wielka nowelizacja musi być poddana dyskusji w komisji kodyfikacyjnej (…) jest tam szereg nowych rozwiązań, nowych instytucji, ciekawy jestem oczywiście głosu praktyków – adwokatów, sędziów, ale także innych uczestników postępowania” – powiedział Arkadiusz Mularczyk.

Zdzisław Gawlik (PO-KO) ocenił, że „pewna część zmian niewątpliwie nie ma żadnego związku z przyśpieszeniem postepowania cywilnego, czy poprawą pozycji obywatela przed sądem”.

„Przeciwnie, wręcz wydaje się, że niektóre rozwiązania w efekcie wręcz pogarszają dotychczasowy status strony w postępowaniu” – dodał.

Jednak opowiedział się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji.

Z kolei Barbara Dolniak (Nowoczesna) powiedziała, że w projekcie można znaleźć rozwiązania, które mogą przyczynić się do usprawnienia postępowania.

„Niemniej jednak projekt ten nie jest oparty na spójnej wizji procesu cywilnego. W dalszym ciągu nie jest to propozycja, która dokonywałaby głębokiej reformy systemowej, której celem byłoby unowocześnieniem, uproszczenia i ujednolicenie procedur” – powiedziała Barbara Dolniak.

Wyraziła nadzieję, że w trakcie prac w komisji dojdzie do wypracowania wizji procesu cywilnego.

PAP/RIRM

drukuj