Wpisy

PiS zapowiedziało, że opowie się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2020 rok; KO zgłosiła wniosek o jego odrzucenie

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że opowie się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2020 r. i udzieleniem rządowi absolutorium; KO zgłosiła wniosek o odrzucenie sprawozdania. Ponad 6 godzin trwała w Sejmie dyskusja nad sprawozdaniem sejmowej Komisji Finansów na temat wykonania budżetu za rok ubiegły. W maju uchwałę w tej sprawie przyjął rząd.

Szkoła bez ideologii

Będziemy piętnować i likwidować terror poprawności politycznej – mówił w Sejmie dr Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Była to odpowiedź na zarzuty, jakie stawia ministerstwu Koalicja Obywatelska.