fot. PAP

Kelner, sprzedawca ma szanse zostać dyplomatą w MSZ

Pracujesz jako kelner czy sprzedawca – masz szanse na zatrudnienie w dyplomacji. NIK alarmuje, że socjolog z potwierdzoną znajomością tylko jednego języka i z doświadczeniem zawodowym jedynie kelnerki i sprzedawcy został III sekretarzem jednej z placówek.

Z raportu Izby wynika, że 6 na 38 szczegółowo zbadanych stanowisk w służbie zagranicznej obsadzonych zostało bez przeprowadzenia naborów przewidzianych ustawą o służbie cywilnej.

Co więcej, minister nadając stopnie dyplomatyczne, nadużywa trybu wyjątkowego. W efekcie stopnie dyplomatyczne, były  nadawane  osobom, które nie miały ukończonej aplikacji lub egzaminu dyplomatyczno- konsularnego czy też potwierdzonej znajomości, conajmniej dwóch języków obcych.

W tych sześciu przypadkach obsadzono stanowiska bez przeprowadzenia naborów na podstawie ustawy o służbie cywilnej. Ministerstwo tłumaczyło to brakiem stosownych uregulowań w ustawie o służbie zagranicznej. Jednak zwracamy uwagę, że przepisy ustawy o służbie zagranicznej odsyłają w sprawach jej nieuregulowanych do ustawy o służbie cywilnej, a ta jasno wymaga trybu otwartego i konkurencyjnego w sprawach naboru pracowników – powiedział Paweł Biedziak, rzecznik NIK.

Pozostałe nieprawidłowości miały charakter formalny i nie miały większego wpływu na jakość kadr ani wynik postępowań.

RIRM

drukuj