KE zarejestrowała inicjatywę „Mama, Tata i Dzieci”

Komisja Europejska zarejestrowała Europejską Inicjatywę Obywatelską „Mama, Tata i Dzieci”. Jej celem jest przyjęcie jednolitej definicji rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety na gruncie prawa europejskiego. Wkrótce będzie można składać pod nią deklarację poparcia.

Inicjatywa w założeniu ma chronić kraje unijne przed wymuszaniem na nich przez Unię Europejską akceptacji, np. związków osób tej samej płci.

Komitet obywatelski „Mama, Tata i Dzieci” składa się z dziewięciu członków, pochodzących z różnych krajów UE. Polskę reprezentuje Aleksander Stępkowski z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Ta inicjatywa to wynik głębokiej ingerencji Parlamentu Europejskiego w politykę rodzinną państw członkowskich – powiedziała dr Joanna Banasiuk z Ordo Iuris.

– Węgry, Chorwacja czy Polska mają wyraźnie stwierdzone, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Poprzez różne dokumenty – wiążące i niewiążące – Parlament Europejski niejednokrotnie próbuje rozmyć tę naturalną tożsamość małżeństwa i forsować rozwiązania, które z małżeństwem nie mają nic wspólnego. Mam tutaj na myśli przykładowo związki osób tej samej płci. Organizatorzy Europejskiej Inicjatywy dążą w związku z tym do tego, żeby potwierdzić tę naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, i zapewnić w tym zakresie pewność państwom członkowskim, które w taki sposób postrzegają tę naturalną komórkę społeczną – wyjaśniła dr Joanna Banasiuk.

Komitet obywatelski ma teraz rok na zebranie przynajmniej miliona podpisów na terenie UE.

RIRM

drukuj