fot. flickr.com

Kara dla polskich rolników

34 miliony 400 tysięcy euro – taką karę Polska ma zapłacić za uchybienia w systemie kontroli rent strukturalnych, przyzwanych rolnikom. Decyzje taką podjął Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu. Wyrok nie jest prawomocny i polskie władze mogą w ciągu dwóch miesięcy odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości. 

Renty strukturalne miały zachęcić rolników powyżej 55. roku życia do wcześniejszego przekazywania gospodarstw innym rolnikom, aby ci mogli je powiększyć. Program realizowany był głównie w latach 2004 – 2006 oraz w niewielkim stopniu w latach 2007 – 13. Finansowany był z funduszy unijnych.   Dlatego też w 2008 roku Komisja Europejska postanowiła sprawdzić, jak wydawane były te środki.

Kontrolerzy przypatrzyli się przepisom prawnym oraz odwiedzili trzech rolników i dopatrzyli się nieprawidłowości. Uznali, że państwo powinno sprawdzić, czy w okresie poprzedzającym przekazanie gospodarstwa przyszły emeryt prowadził komercyjną gospodarkę rolną. A to nie było sprawdzane.

Komisja Europejska ukarała więc Polskę, obcinając o 5 proc. fundusze na lata 2004-06 i o 2 proc. na lata 2007-13. Rząd nie zgodził się z tym i skierował sprawę do Sądu Unii, ale ten dziś podzielił stanowisko Komisji, uznając, że uchybienia w systemie mogą narazić budżet unii na straty.


TV Trwam News/RIRM

drukuj