fot. flickr.com

UE rozważa możliwość rezygnacji ze stosowania czasu letniego i zimowego

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do sprawdzenia, czy potrzebna jest zmiana czasu dwa razy do roku. Wola europosłów została wyrażona w rezolucji, która zobowiązuje unijnych urzędników tylko do ponownego jej rozpatrzenia.

Europosłowie chcą, by Komisja Europejska przeprowadziła dogłębną ocenę wpływu zmian czasu na zdrowie obywateli. Zwolennicy zmian podkreślają, że przestawianie zegarków o godzinę jest anachronizmem. Oszczędności energii są niezauważalne, a dla ludzi zmiana czasu wiąże się ze zbędnym stresem i obciążeniem organizmu.

Brak snu wynikający ze podwójnej zmiany sprawia, że ​​wielu współobywateli stwarza prawdziwy problem z bezpieczeństwem na drogach. Jest przyczyną wielu wypadków z udziałem najsłabszych użytkowników dróg. Myślę o pieszych i rowerzystach – wskazuje europoseł z Francji Karima Delli.

Rezolucje przyjęto 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu.

– Wyobraźmy sobie, że pozbywamy się czasu letniego. To oznacza, że ​​przez siedem miesięcy tracimy jedną godzinę światła, co oznaczałoby koniec pięknych letnich wieczorów z przyjaciółmi na tarasie, w ogrodzie, jazdy na rowerze lub joggingu. Zmniejszamy jakość życia! Wyobraźcie sobie teraz, że pozbywamy się zimowego czasu. Oznacza to, że przez pięć miesięcy słońce wzejdzie godzinę później i dzieci będą musiały iść do szkoły w ciemności. To bardzo niebezpieczne! – akcentuje europoseł z Belgii Hilde Vautmans.

Zmianę czasu w całej Unii Europejskiej reguluje dyrektywa z 2001 r., która obowiązuje we wszystkich państwach. Zgodnie z jej założeniami jednolity czas ma zapewnić sprawne funkcjonowanie nie tylko transportu i komunikacji, ale również innych sektorów przemysłu, które wymagają stałego, długookresowego planowania. Komisja Europejska będzie to brała pod uwagę zajmując się rezolucją Parlamentu Europejskiego.

– Nieskoordynowana zmiana czasu w ciągu roku spowodowałaby bardzo poważne problemy dla dobrego funkcjonowania naszego rynku wewnętrznego, zwłaszcza w sektorze transportu, więc jeśli kiedykolwiek zdecydujemy się na przerwanie zmiany czasu, musi to być zrobione w całej UE, w zsynchronizowany i zunifikowany sposób – podkreśla europejski komisarz do spraw transportu Violeta Bulc.

Czas letni i zimowy obowiązuje w prawie 70 krajach, prawie we wszystkich europejskich – z wyjątkiem Islandii i Białorusi. Cztery lata temu ze zmiany czasu zrezygnowała Rosja. W Polsce zmiana czasu obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Do rezygnacji z przestawiania zegarków dwa razy w roku wzywają politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj