Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=828122

K. Michałek z ZUS: Za czas kwarantanny przysługują świadczenia chorobowe

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń chorobowych. Podstawą do ich wypłaty jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Można także starać się o zasiłek z powodu opieki nad dzieckiem.

„Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję można dostarczyć swojemu pracodawcy bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji” – poinformowała Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Ponadto, jeżeli lekarz uzna, że z racji hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego i je wystawi, to będzie ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. W przypadku, gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby” – wyjaśniła rzecznik.

„Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza, bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki” – tłumaczyła regionalny rzecznik ZUS.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje także, gdy zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem wprowadziła też dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego na wypadek zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS pod numerem: 22 560 16 00. Udostępnione zostały dwie dedykowane linie:

„Koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

„Ulgi i umorzenia dla płatników składek”,  gdzie obywatele będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej.

Krystyna Michałek/radiomaryja.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl