Janusz Daszczyński nowym prezesem TVP

Nowym prezesem TVP został Janusz Daszczyński. W zarządzie znaleźli się także Marian Zalewski i Wiesław Rola. Teraz decyzja o powołaniu lub odrzuceniu składu zarządu należy do KRRiT. 

Nowy prezes TVP Janusz Daszczyński pełnił funkcje m.in. członka zarządu TVP w latach 1994-1998, był z-cą dyr. TV Polonia oraz dyrektorem generalnym KRRiT.

Podczas przesłuchania przed Radą Nadzorczą TVP Daszczyński wyraził pogląd, że TVP „powinna być bardziej przedsięwzięciem niż przedsiębiorstwem”. Jest również zwolennikiem publicystyki tworzonej własnymi siłami TVP, zamiast delegowania tego zadania do zewnętrznych producentów.

Nowy skład zarządu TVP pozostaje mocno umotywowany politycznie przez PO PSL i SLD – mówi poseł Barbara Bubula z sejmowej komisji środków przekazu.

– Zastępcami – popieranego przez PO – nowego prezesa są dwaj panowie. Jeden jest związany z PSL-em, a drugi ze Stowarzyszeniem Ordynacka. Odtworzył się układ polityczny, który do tej pory funkcjonował, na kolejną kadencję, a zmiana prezesa była związana wyłącznie z tym, że Juliusz Braun nie wypełnił tego zadania, które postawił sobie jako najważniejsze, czyli nie dopilnował, by Bronisław Komorowski został na nowo prezydentem RP. Dosyć groteskowo to wygląda, że pomimo tych usilnych starań Komorowski nie wygrał tych wyborów. Można powiedzieć, że dziennikarze i zarządcy TVP przedobrzyli. Wyborcy w Polsce wreszcie zobaczyli, kim naprawdę jest Bronisław Komorowski i na niego nie zagłosowali – stwierdza poseł Barbara Bubula.      

Do chwili odbycia walnego zgromadzenia i akceptacji kandydatur przez KRRiT dotychczasowy zarząd TVP pełni swoje funkcje.

Konkurs od początku budził liczne protesty środowisk kulturalnych, m.in. Obywateli Kultury. W liście skierowanym, m.in. do resortów: kultury, skarbu oraz KRRiT zarzucali oni radzie kierowanie się kryteriami politycznymi.

RIRM

drukuj