„Janosikowe” niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że dotychczasowe przepisy dotyczące „janosikowego” są niezgodne z Konstytucją. Skargę do Trybunału złożył Sejmik Województwa Mazowieckiego, który przekazał na rzecz biedniejszych samorządów w sumie prawie 6,4 mld zł. Doprowadziło to województwo mazowieckie na skraj bankructwa.

W skardze do Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że Konstytucja nie mówi o części regionalnej subwencji ogólnej, która polega na obowiązku wpłat jednych województw i nadaniu uprawnień do wypłat innym województwom. Według mazowieckiego, „janosikowe” powinno być środkiem ostatecznym, wykorzystywanym wtedy, gdy państwo nie jest w stanie – w drodze świadczeń z budżetu państwa – zredukować rażącej dysproporcji w sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Trybunał uznał, że zakwestionowane przepisy są niezgodne z Konstytucją, ponieważ nie gwarantują województwu zachowania części pieniędzy, które samo wypracowało. W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w której województwo nie ma pieniędzy na własne inwestycje. TK zaznaczył, że dotychczasowe przepisy niezgodne z art. 167 Konstytucji stracą moc po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku.

„Janosikowe” to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na rzecz biedniejszych. Spośród województw jedynym płatnikiem netto „janosikowego” jest mazowieckie, które 18 lutego zalegało z wpłatą ok. 170 mln zł. Gdy Ministerstwo Finansów wystawiło tytuły wykonawcze na prawie 63 mln zł województwo zaciągnęło kredyt i uregulowało tę część należności.

 

TV Trwam News

drukuj