J. Szyszko: porozumienie klimatyczne ONZ zabezpiecza nasze interesy

Dzięki postawie prezydenta i premier udało się wynegocjować porozumienie klimatyczne ONZ, które zabezpiecza naszą niezależność energetyczną – podkreślił we wtorek minister środowiska Jan Szyszko w trakcie konferencji podsumowującej rok rządu PiS.

„Zasoby przyrodnicze mają stymulować rozwój gospodarczy i to jest priorytet tego rządu. Polska to unikat, posiadamy to, czego nie posiada jednocząca się Europa – ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii, jak węgiel kamienny, brunatny, zasoby gazu łupkowego, przebogate zasoby geotermalne. Jesteśmy krajem, który może rozwijać się na bazie własnych zasobów energetycznych, a równocześnie dyktować pewne warunki” – mówił szef resortu środowiska.

Według ministra przyjęty przez poprzedni rząd pakiet klimatyczno-energetyczny UE spowodował, że „Polska zaczęła być uzależniana od obcych technologii; polskie zasoby energetyczne, chociażby w formie węgla kamiennego, zaczęły być eliminowane”.

Szyszko podkreślił, że program PiS zakładał renegocjację pakietu klimatyczno-energetycznego i „tak się stało”.

„Dzięki twardej postawie prezydenta, premier udało się wynegocjować w Paryżu nowe porozumienie (porozumienie klimatyczne ONZ – PAP), które otwiera nową politykę klimatyczną – patrz energetyczną – na przyszły okres (…). Zabezpieczyliśmy swoją niezależność w zakresie możliwości prowadzenia polityki klimatycznej na bazie własnych zasobów energetycznych i również własnych technologii. To wykorzystamy poprzez neutralność klimatyczną” – mówił minister.

Wyjaśnił, że porozumienie klimatyczne ONZ pozwoli na ograniczenie w Polsce emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie nowych technologii, przy uwzględnieniu roli lasów w pochłanianiu CO2.

Minister przypomniał też, że rząd pozwolił na pierwokup lasów prywatnych przez Lasy Państwowe.

„Zebraliśmy 3 mln podpisów, żeby chronić polskie lasy i ziemię. Wywiązaliśmy się z tego zadania” – podkreślił.

1 maja br. minął 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców przewidziany przez traktat akcesyjny. W Polsce – jak przypomniał minister – w rękach właścicieli prywatnych jest ponad 2 mln ha lasów.

Według ministra „bioróżnorodność nie może być barierą w rozwoju gospodarczym”.

„Polska jest liderem w zakresie kształtowania bioróżnorodności za pomocą działalności gospodarczej i użytkowania” – zaznaczył.

Szyszko zapewnił, że Polska jest też gotowa pomóc tym państwom UE, które przez „nierozumną gospodarkę” zniszczyły swoje cenne zasoby przyrodnicze.


PAP/RIRM

drukuj