fot. M. Marek/Nasz Dziennik

J. Kaczyński: chcemy obudzić w Polakach uśpioną energię

Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, w czasie debaty sejmowej nad expose premier Beaty Szydło, stwierdził, że przed Polską stoją dwa główne wyzwania – odbudowa wspólnoty narodowej oraz skok cywilizacyjny.

Jarosław Kaczyński wskazał również na potrzebę przeglądu konstytucji; jej zmiany, a może nawet przygotowanie nowej ustawy zasadniczej.

Prezes PiS-u podkreślił, że oprócz bezpieczeństwa zewnętrznego potrzebna jest dbałość o bezpieczeństwo osobiste, zdrowie, życie, własność. Za kolejne wyzwanie Jarosław Kaczyński uznał skok cywilizacyjny.

– Tu chodzi o wywołanie wielkiej eksplozji aktywności Polaków, w szczególności tego młodego, dużo lepiej niż poprzednie, wykształconego pokolenia, o przełamanie tych wszystkich barier, o których pani premier mówiła, które w tej chwili tę aktywność utrudniają, a bardzo często – jeżeli chodzi o zakładanie firm – uniemożliwiają. Chodzi o to, żeby ta energia, która jest w Polakach, żeby ten uśpiony kapitał został uruchomiony dla rynkowej gospodarki – powiedział Jarosław Kaczyński.

Wieczorem Sejm zagłosuje nad wnioskiem o udzielenie nowej Radzie Ministrów wotum zaufania. Sejm uchwala je bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

RIRM

drukuj