fot. PAP

Zainaugurowano IV Zjazd Polonii

Na Zamku Królewskim w Warszawie  zainaugurowano IV Zjazd Polonii. Hasło tegorocznego zjazdu to „...by czuć się Polakiem”. Głównymi tematami trzydniowego IV Zjazdu Polonii będzie oświata, duszpasterstwo, sytuacja dawnej i nowej emigracji oraz zasady finansowania programów polonijnych.

W spotkaniu weźmie udział 300 delegatów reprezentujących m.in.: Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, Kongres Polaków w Rosji, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech i Centralną Reprezentację Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL.

Delegaci będą pracować w pięciu komisjach: ds. relacji kraju z Polakami za granicą i promocji Polski, ds. oświaty polskiej poza granicami kraju, ds. duszpasterstwa poza granicami kraju, ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków oraz ds. młodego pokolenia.

W piątek rano w Warszawie uczestnicy zjazdu złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Następnie w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela odprawiona została uroczysta msza koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz bp. Wiesława Lechowicza.

Po południu przedstawiciele spotkają się z władzami Senatu i Sejmu. W Sali plenarnej Sejmu nastąpi uroczyste otwarcie obrady Sejmu Polonijnego; wygłoszone zostaną referaty dotyczące m.in. polskiej oświaty za granicą, duszpasterstwa polonijnego oraz udziału młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą.

W sobotę i niedzielę delegaci będą pracować w Pułtusku w komisjach problemowych. Obrady zakończą się w niedzielę mszą w tamtejszej bazylice oraz przedstawieniem sprawozdań z prac komisji i uchwał programowych w Domu Polonii w Pułtusku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Bronisław Komorowski. Natomiast w komitecie honorowym są także Lech Wałęsa, prymas Polski i Marszałek Sejmu.

Organizatorzy nie uwzględnili jednak Adama Lipińskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, zaproszenie na zjazd dotarło w ostatniej chwili.

Można powiedzieć, że w cieniu dramatycznej sytuacji Polaków na wschodzie odbędzie się dzisiaj w Warszawie IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy – akcentują posłowie.

Warto przypomnieć, że w wyniku działań polskiego MSZ polskie media na wschodzie otrzymają 2/3 środków mniej niż w poprzednich latach. Nie ma już polskich mediów na Łotwie, wstrzymywane są budowy polskich placówek edukacyjnych m.in. na Ukrainie – podkreśla poseł Artur Górski, z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą.

„To jest czwarty Zjazd Polaków z Zagranicy. Niewątpliwie dość znaczące wydarzenie ale będzie przedstawiony jako pewne wydarzenie medialne, które ma też poprawić wizerunek tego rządu. Obawiamy się, że ten zjazd będzie apoteozą obecnej władzy w której polityka w sposób znaczący utrudniła sytuację polskich mniejszości żyjących za granicą choćby poprzez zmianę zasad finansowania polskich organizacji i polskich mediów” – powiedział poseł Artur Górski.

Na dzisiejszy zjazd list otwarty do uczestników spotkania wystosowali Polacy z Białorusi. W liście krytycznie oceniają m.in. działania polskiego MSZ.

„Otwarty list Związku Polaków na Białorusi do delegatów Zjazdu, który podejrzewam nie będzie powszechnie udostępniony, który jest bardzo krytyczny. Ja mogę w kilka miejscach zacytować fragmenty tego listu, który obnażają rzeczywistą politykę tego rządu. Rządu, któremu jak widać z tego listu zupełnie nie zależy na Polakach na Białorusi. Oto takie fragmenty, skreślenie wniosków o dotacja na bieżąco w zakresie tematyki kultura i dziedzictwo narodowe i pomoc charytatywna, szczególnie tematyki dotyczącej wychowania patriotycznego lub służącego umacnianiu tożsamości narodowej młodych Polaków. Znaczne opóźnienie i redukcja dotacji na wszystkie media polskie sparaliżowały prace redakcyjne, co w dalszej konsekwencji doprowadzi do likwidacji gazet” – dodaje poseł Artur Górski.

Maria Piotrowicz, prezes oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska podkreśla, że mimo, że jest prezesem nie otrzymała zaproszenia na ten Zjazd.

„Jestem prezesem od 20 lat, ale nie wiedziałam nic, że jest zjazd Polonii w tym terminie, nie dostałam zaproszenia, ponieważ zaproszenie dostali ci, którzy są sprzyjający prezesowi Komorowskiemu i nowemu zarządowi, bo wybory były u nas niestety zmanipulowane. Jesteśmy tym oburzeni, tym co się dzieje wokół Zjazdu. Nie na taką czekaliśmy Polskę i nie na taką tożsamość narodową” – podkreśla Maria Piotrowicz.

Według ostatnich danych za granicą żyje od 17 do 20 mln Polaków. Najliczniejsza jest Polonia w Stanach Zjednoczonych – ponad 10 mln. Duże skupiska polonijne znajdują się w Kanadzie, Brazylii, Niemczech, Francji i na Wyspach Brytyjskich (ok. 1 mln). Na Wschodzie najwięcej Polaków żyje na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji.

 

Wypowiedź posła Artura Górskiego:

Audio MP3
Pobierz

 

Wypowiedź Marii Piotrowicz:

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj