II Ogólnopolskie Spotkanie Ruchu Płomienia Miłości

W sobotę, 8 czerwca 2024 r.,  na Jasnej Górze odbędzie się II Ogólnopolskie Spotkanie Ruchu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Orędzie Płomienia Miłości zostało przekazane węgierskiej mistyczce Elżbiecie Kindelmann (1913-1985) i jest znane w Polsce od wielu lat, jednak dopiero pełne wydanie dziennika duchowego pt. „Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi” w 2022 r. dało możliwość polskim czytelnikom zapoznania się z całością tego przesłania. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja i TV Trwam.

Przez dwa lata już kilkadziesiąt tysięcy osób usłyszało o orędziu Płomienia Miłości Maryi, uczestniczyło w rekolekcjach, wysłuchało konferencji i zdecydowało się przyjąć Płomień Miłości do swojego serca podczas specjalnego nabożeństwa. Tak zaczął tworzyć się prawdziwy Ruch Płomienia Miłości w Polsce.

Na Węgrzech Ruch Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi po wieloletniej próbie wraz z „Dziennikiem duchowym” Elżbiety Kindelmann został zatwierdzony w Budapeszcie przez ks. kard. Pétera Erdő w 2009 r. i od tego czasu rozwija się dynamicznie na całym świecie, przynosząc potężną siłę maryjnej odnowy. W marcu br. odbył się  Międzynarodowy Kongres Ruchu Płomienia Miłości w Singapurze, otwarciu któremu przewodniczył ks. kard. William Goh.

Istotą orędzia Płomienia Miłości jest przyjęcie miłości Bożej objawionej przez mękę i śmierć  krzyżową oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, która rozlewa się w mocy Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi do ludzkich serc. Kto przyjmie tę miłość, nie może się nią nie dzielić.

Maryja 13 kwietnia 1962 r. objawi Elżbiecie: „Ten pełen łask Płomień, który daje wam moje Niepokalane Serce, powinien wędrować od serca do serca, rozpalając wszystkie serca w waszym kraju. Będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych Ran mojego Boskiego Syna”.

Podczas II Ogólnopolskiego Spotkania Ruchu Płomienia Miłości na Jasnej Górze usłyszymy konferencje ks. bp. Gábora Mohos, biskupa pomocniczego archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej; pana Győző Kindelmanna, koordynatora Ruchu Płomienia Miłości na Węgrzech i wnuka Elżbiety Kindelmann, ks. Dariusza Dąbrowskiego Cor, krajowego doradcy duchowego Ruchu Płomienia Miłości w Polsce. Natomiast świadectwem działania łaski Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi podzieli się s. Ildikó Szöllősi  z budapesztańskiego Centrum Ruchu.

Tematem pierwszej konferencji będzie „Rola rodziny w orędziu Płomienia Miłości Maryi”.

W Dzienniku duchowym Elżbieta Kindelmann zapisała słowa Pana Jezusa (17 stycznia 1964): „Moja Niepokalana Matka pragnie, by każda rodzina stała się sanktuarium – cudownym miejscem, w którym Ona, zjednoczona z wami, dokonuje cudów w głębi serc poszczególnych osób. Przechodząc z serca do serca, będzie wam przekazywać Płomień swojej miłości, który dzięki waszej ofiarnej modlitwie oślepi szatana, usiłującego zawładnąć rodzinami. To moja Matka mocą swojego orędownictwa wybłagała strumień wielkich łask dla rodzin, który teraz zamierza wylać na ziemię”.  

Druga konferencja „Ogień nienawiści będziemy gasić ogniem miłości” będzie dotyczyć tematu przebaczenia oraz walki duchowej i uzdrawiającej świat mocy Bożej miłości.

Pod datą 6 grudnia 1964 Elżbieta zapisuje słowa Matki Bożej: „Tak, córko, ogień będziemy gasić ogniem: ogień nienawiści ogniem miłości. Płomienie ognia diabelskiej nienawiści wystrzeliwują już tak wysoko w górę, że szatan myśli, iż jego zwycięstwo jest pewne, Płomień mojej miłości jednak go oślepi. Płomień ten przekazałam tobie i wkrótce objawi on swoje działanie, kiedy ogień rozniecony moją miłością ugasi ogień piekła”.

W trzeciej konferencji usłyszymy konkretne „Zadania i obietnice dla Kościoła i świata”, spisane przez Elżbietę Kindelmann w Dzienniku duchowym. Matka Boża wzywa tam do walki o ocalenie dusz. Nie chce odnieść zwycięstwa nad szatanem bez naszego udziału.

24 marca 1963 r. Elżbieta zapisuje bardzo aktualne dziś słowa: „Świat, który stopniowo spowija mrok niewiary, będzie musiał doznać potężnych wstrząsów, które wzbudzą w ludziach wiarę. Wzbudzona przez te wstrząsy siła wiary sprawi, że powstanie nowy świat. Moc Płomienia Miłości obudzi w duszach ufność umocnioną przez wiarę. Dzięki temu odnowi się oblicze ziemi. Takie wylanie łask jeszcze nie nastąpiło, odkąd Słowo stało się ciałem. Ta odnowa zalanej cierpieniem ziemi dokona się dzięki władzy i potędze orędownictwa Najświętszej Dziewicy”.

Kulminacyjnym wydarzeniem spotkania na Jasnej Górze będzie Msza św. w kapicy Cudownego Obrazu NMP Królowej Polski pod przewodnictwem ks. biskupa Gábora Mohos z nabożeństwem przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi jest wyjątkową łaską dla naszych czasów i szansą na ożywienie wspólnot działających w parafiach. Skutkiem działania tej łaski jest doprowadzenie wszystkich do głębszego zjednoczenia z Jezusem: dusz letnich i niewierzących do nawrócenia, dusz gorliwych do większego zaangażowania, rodzin i Kościoła do odnowy i zjednoczenia, a dla narodów odnowę i rozkwit przez ustanowienie praw ewangelicznych.


Program spotkania

8.30 -10.00 recepcja w Auli Jana Pawła II

10.00 Powitanie, różaniec Płomienia Miłości w Auli Jana Pawła II

10.40 Konferencja I: „Rola rodziny w orędziu Płomienia Miłości Maryi” – Győző Kindelmann (koordynator Ruchu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi na Węgrzech)

11.30 Przerwa

12.00 Anioł Pański

– konferencja II: „Ogień nienawiści będziemy gasić ogniem miłości”  – ks. bp Gábor Mohos (biskup pomocniczy archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej)

13.00 Przerwa obiadowa

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

– Świadectwo: s. Ildikó Szöllősi z Centrum Płomienia Miłości w Budapeszcie.

– konferencja III: „Zadania i obietnice dla Kościoła i świata w orędziu Płomienia Miłości Maryi” – ks. Dariusz Dąbrowski COr (krajowy doradca duchowy Ruchu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi w Polsce)

17.00 Msza św. i nabożeństwo przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi w kapicy Cudownego Obrazu – ks. bp Gábor Mohos

21.00 Apel Jasnogórski

radiomaryja.pl/ plomien-milosci.pl

drukuj