Hiszpania: I niedziela Wielkiego Postu zbiega się z doroczną kampanią misyjną Dnia Hispanoameryki

Pod hasłem „Aby w Nim mieli życie” Kościół w Hiszpanii obchodzi Dzień Hispanoameryki. Poświęcony jest on głównie Kościołom w krajach Ameryki Łacińskiej oraz hiszpańskim kapłanom diecezjalnym, którzy tam pracują.

Tegoroczne hasło przypomina, że „życie w Chrystusie” jest podstawą i centrum wspólnoty chrześcijańskiej, „animuje i weryfikuje misyjną drogę Kościoła”, czytamy w specjalnym przesłaniu Episkopatu Hiszpanii.

Dolores Guzmán, koordynator stowarzyszeń misjonarzy świeckich, zwraca uwagę na rosnącą rolę laikatu misyjnego w Kościołach Ameryki Łacińskiej.

Dzisiejsza kampania poświęcona jest także Dziełu Kapłańskiej Współpracy z Hispanoameryką (OCSA: Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana). Stowarzyszenie postało w Hiszpanii w 1949 r., a jego głównym celem jest koordynacja oraz pomoc kapłanom diecezjalnym, którzy wyjeżdżają do Ameryki Łacińskiej. W chwili obecnej w różnych krajach 208 księży, najwięcej w Peru (63), Kolumbii (26), Wenezueli (25) i USA (18). W ubiegłym roku na misje wyjechało kolejnych dwóch kapłanów diecezjalnych. W wielu parafiach zbierane są dzisiaj ofiary na pomoc misjonarzom.

o. Marek Raczkiewicz CSsR

drukuj