Filipiny: pierwsza katolicka Telewizja Maryja

Działająca pod patronatem filipińskiego episkopatu Telewizja Maryja rozpoczęła nadawanie programów na żywo. Kościół na Filipinach docenia rolę mediów w duszpasterstwie.

To ważny krok w 9-letniej historii tej pierwszej katolickiej telewizji na Filipinach. Wzoruje się ona na amerykańskiej sieci EWTN, założonej przez Matkę Angelikę.

W pierwszym programie na żywo wystąpił ks. kard. Luis Antonio Tagle.

Arcybiskup Manili podkreślił znaczenie Telewizji Maryja w misji Kościoła. Zaznaczył, że nie chodzi tu o żadną propagandę, reklamę czy kształtowanie wizerunku, lecz o poważną pracę apostolską.

„Wzorem powinni być pierwsi ewangelizatorzy Filipin, którzy też posługiwali się obrazem, aby przybliżyć ludziom prawdy Ewangelii” – powiedział ks. kard. Luis Antonio Tagle.

Radio Watykańskie/RIRM

drukuj