fot. Tomasz Strąg

EurActiv: Finlandia uważa, że polityka leśna należy do kompetencji państw członkowskich UE

Leśnictwo powinno opierać się na lokalnych warunkach i know-how w każdym państwie członkowskim – stwierdziła ministerialna komisja ds. UE fińskiego rządu pod przewodnictwem premier Sanny Marin. Jak pisze EurActiv podkreślono, że polityka leśna należy do kompetencji państw członkowskich UE.

W połowie lipca Komisja Europejska opublikowała swoją strategię leśną, w której wezwała do lepszej koordynacji i współpracy w zakresie inicjatyw związanych z lasami między krajami UE, którą Finlandia już wtedy odrzuciła, twierdząc, że jest zbyt szczegółowa w odniesieniu do gospodarki leśnej i rynków drewna.

Finlandia – jak wskazuje EurActiv – nie jest jedynym krajem, który krytykuje strategię. Kilka krajów UE zgłosiło obawy dotyczące strategii leśnej i jej konsekwencji dla kompetencji krajowych, wśród nich Niemcy i Austria. Ministrowie rolnictwa państw UE będą dyskutować nad strategią w połowie października.

Według źródeł Finlandia ma też zastrzeżenia do nowego, bliższego naturze systemu certyfikacji w leśnictwie, przygotowywanego obecnie przez KE.

Finlandia jest najbardziej zalesionym krajem UE, w którym lasy zajmują 73 proc. powierzchni. Następna jest Szwecja, gdzie lasy zajmują 67 proc. Finlandia ma około 660 tys. prywatnych właścicieli lasów, a produkty przemysłu leśnego stanowią 20 proc. eksportu.

PAP

drukuj