COP24: 60 państw przyjęło Katowicką Deklarację Ministerialną „Lasy dla Klimatu”

Podczas trwającego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach została przyjęta polska deklaracja ministerialna „Lasy dla Klimatu”. Dokument zakłada wykorzystywanie lasów do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Deklarację poparło 60 państw.

Wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze ma dwie główne przyczyny.

– Coraz więcej spalamy tradycyjnych nośników energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa czy gaz – wskazał prof. Jan Szyszko, były minister środowiska.

Druga przyczyna leży u podstaw środowiskowych.

– Spowodowane jest to również degradacją gleb, degradacją i zanikiem lasów – tłumaczył prof. Jan Szyszko.

Dlatego, by ograniczyć poziom CO2 w atmosferze Polska przedstawiła podczas szczytu COP24 w Katowicach deklarację ministerialną „Lasy dla Klimatu”. To właśnie zasoby leśne są w stanie pochłaniać i przechowywać dwutlenek węgla.

– Polskie Lasy Państwowe są w stanie pochłonąć w tej chwili – według naszych badań – minimum 42 mln ton CO2 rocznie – mówił były minister środowiska.

Rozwiązanie jest nie tylko efektywne, ale także ekonomiczne.

– Koszty pochłonięcia jednej tony kształtują się na poziomie 2,5 euro – powiedział polityk.

Polską deklarację przyjęło podczas szczytu klimatycznego już 60 państw. To trzeci dokument przedstawiony przez Polskę podczas COP24 w Katowicach. Wcześniej przyjęto już polski dokument w sprawie elektromobilności oraz sprawiedliwej transformacji.

TV Trwam News/RIRM

drukuj